Magyar MA szak – Világirodalom modul

A Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész mesterképzés részét képező világirodalmi modul két szemináriumból áll („Retorika, poétika, esztétika”, „Irodalom és kultúra”), melyek az irodalomtudomány hátterében álló elméleti hagyományokat és az irodalom kultúratudományi aspektusait járják körbe.

További információ: Fogarasi György