Világirodalom MA – Előadások

Idő – narráció – történelem (Dr. Kelemen Zoltán)

Primer olvasmányok

PLATÓN: Parmenidész
SZENT ÁGOSTON: Vallomások X. könyv VIII-XXVII. fejezet, XI. könyv X-XXXI. fejezet
JULIUS CAESAR: A gall háború
Agatha CHRISTIE: Egy marék rozs
J. K. ROWLING: Harry Potter
HOMÉROSZ: Odüsszeia
Gabriel García MARQUEZ: Száz év magány
Gustave FLAUBERT: Salammbó
Képes Krónika
Jorge Luís BORGES: Az aljasság világtörténete
Milorad PAVIC: A kazár szótár
Danilo KIS: Borisz Davidovics síremléke, A holtak enciklopédiája
Jiří LANGER: Kilenc kapu
Emily BRONTE: Üvöltő szelek

Szekunder olvasmányok

ARENDT, Hannah: Múlt és jövő között. (Osiris Kiadó – Readers International Budapest, 1995.)
ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban (Atlantisz Könyvkiadó Budapest, 1999.); Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában; Mózes az egyiptomi
BULTMANN, Rudolf: Történelem és eszkatológia. (Atlantisz Budapest, 1994.)
COLLINGWOOD, Robin G.: A történelem eszméje. (Gondolat Budapest, 1987.)
DUBY, Georges – LARDREAU, Guy: Párbeszéd a történelemről. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1993.)
ELIADE, Mircea: Az örök visszatérés mítosza avagy a mindenség és a történelem. (Európa Könyvkiadó Budapest, 1993.)
HABERMAS, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. (Századvég – Gondolat Budapest, 1993.)
HABERMAS, Jürgen: A társadalomtudományok logikája. (Atlantisz Budapest, 1994.)
HABERMAS, Jürgen: Válogatott tanulmányok. (Atlantisz Budapest, 1994.)
HUIZINGA, Johan: A történelem formaváltozásai. (Maecenas Holding Rt. Budapest, 1997.)
LEDUC, Jean: A történészek és az idő
LÖWITH, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. (Atlantisz Budapest, 1996.)
LUKACS, John: A XX. század és az újkor vége. (Európa Könyvkiadó Budapest, 1994.)
LUKACS, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. (Európa Könyvkiadó Budapest, 1999.)
MAGRIS, Claudio: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban. (Részletek) (Európa Könyvkiadó Budapest, 1988.)
MAGRIS, Claudio: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur. (Vom Verfasser autorisierte Übersetzung von Madeleine Pásztory) (Otto Müller Verlag Salzburg, 1966.)
NIETZSCHE, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1989. )
RICOEUR, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. (Osiris Kiadó Budapest, 1999.)
ROUBAUD, Jacques: Költészet és emlékezet.
VICO, Giambattista: Az új tudomány. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1963.)
WHITE, Hayden: A történelem terhe. (Osiris Kiadó Budapest, 1997.)