Választható szeminárium – Válogatás a reneszánsz és barokk kor alkotásaiból (Dr. Wenner Éva)

Helyszín: VIII-as terem
Időpont: szerda, 10.00 – 12.00
Kredit: 2
Kód:

A szeminárium rövid leírása
A szeminárium az első világirodalmi szigorlatra, valamint a kollokviumra való felkészüléshez nyújt segítséget. A szemináriumokon minden alkalommal egy mű elemzésére kerül sor.

Követelmény
Egy tetszőlegesen kiválasztott mű elemzésének szóbeli előadása a tematika szerint, valamint írásbeli házi dolgozat, amelynek leadási határideje az utolsó előtti szeminárium, azaz december 6.

Tematika
Petrarca: Daloskönyv
Boccaccio: Dekameron
Machiavelli: A fejedelem
Campanella: A Napváros
Morus: Utópia
Erasmus: A balgaság dícsérete
Villon: Nagy Testamentum (Mészöly Dezső ford.)
Cervantes: Don Quijote
Calderón: Az élet álom
Corneille: Cid
Racine: Phaedra, Andromaché