Terrorism and Aesthetics workshop (2010. május 28.)

A műhely az antik és modern esztétikai gondolkodás fogalmi eszköztárát veszi számba azzal a céllal, hogy e fogalmi készlet újrahasznosításával a ‘terrorizmus’ olyan aspektusait tárja fel és elemezze, amelyek a merőben katonai vagy biztonságpolitikai tárgyalásmódban elsikkadnak.

Az egész napos angol és magyar nyelvű műhelybeszélgetés laza szerkezetben néhány előadás köré szerveződik. Délelőtt a ‘terrorizmus’ fogalma lesz terítéken, és az, hogy milyen kihívást jelent a kortárs politikai filozófia és kritikai elmélet számára. A délutáni program a tágan értett esztétikai gondolkodás idevonatkozó hagyományainak néhány elemét veszi szemügyre, első sorban a performatív retorika és a performatív művészetek területén.

Terrorizmus
10.00-13.00 Politikai filozófia és kritikai elmélet
prezentációk: Jon Roberts, Fogarasi György, Orbán Jolán
vita

13.00-14.00 ebédszünet

Esztétika
14.00-16.00 Színház, performance
prezentációk: Kiss Attila, Müllner András
vita

16.00-18.00 Narratívák
prezentációk: Molnár Gábor Tamás, Török Ervin
vita

A műhely relatív kötetlensége miatt a program menet közben változhat.
Helyszín: IX. terem

Az alkalom nyílt, minden érdeklődőt szeretettel látunk!