Szöveg, kultúra, médium szemináriumok (2009 ősz)

Ajánlott teljesítés: 1. félév (őszi félév)
Téma:
Az egymással párhuzamosan futó szemináriumok általánosságban az értelmezés lehetőségeit és az irodalom határterületeit járják körül: terítékre kerülnek az irodalmi műnemek, a világirodalom kapcsolata a filozófiával, a társművészetekkel, különféle egyéb médiumokkal és művészeten kívüli reprezentációkkal, valamint ezek kulturális összefüggéseivel. A konkrét kurzusok az oktató preferenciája szerint válogatnak, illetve súlyoznak ezen témák között.

EBBEN A FÉLÉVBEN AZ ALÁBBI KURZUSKÍNÁLATBÓL LEHET VÁLASZTANI:

Rajzelmélet (Bacsa Gábor)

Téma: Az érdeklődés középpontjában a festészettől elkülönített rajz áll. Az irodalmi és művészettörténeti gondolkodás premisszái és következtetései egyaránt részét képezik a vizsgálni kívánt anyagnak. A rajznak a Baudelaire által a festészet epikusságához képest meghatározott líraisága, lényegi absztrakciója, koncentrált filozófiai megállapítás mivolta, s az így felmerülő motívumok köré csoportosul a szövegek egy része. Szintén az elméleti vonatkozásokat hivatott taglalni Barthes, Várnagy Tibor és Derrida néhány gondolatmenete. Végül: a félév anyagának fennmaradó részét kritikák, elemzések, az óra kritikai szemszögének megfelelően (pontosabban:) esettanulmányok esettanulmányai (Csáth, Tolnai Ottó, Ács József) képezik majd.
Időpont: később lesz kijelölve
Helyszín: később lesz kijelölve


Narratív útvesztők (Fürth Eszter)

Téma: A szeminárium során elsősorban latin-amerikai szövegeket olvasunk. Értelmezéseinkkel a széttöredezett történet, a ciklikus narráció, a szövegben feloldódó szerző és a fantasztikum problémáit fogjuk körbejárni. Érinteni fogjuk a mágikus realizmus problémáját, és képet alkotunk a fogalom használhatóságának határairól.
Időpont: csütörtök 16:00 – 17:30
Helyszín: Móra XII. terem


Szentek, szörnyek, sztárok (A civilizáció ikonjai) (Dr. Kelemen Zoltán)

Téma: A civilizáció és a kultúra példa és ellenpélda képző aktusainak vizsgálata. Ideológiák, divatok, mániák, lélektan, betegségek, anomáliák, rituálék, skizofrénia versus szakralitás, retorikai alakzatok a társadalmi jelenségek körében.
Időpont: szerda 8:00 – 9:30
Helyszín: IX. terem


A ‘közöttiség’ irodalma (Kovács Flóra)

Téma: A kurzus során a „közöttiség” jegyének „sokféleségét” próbáljuk értelmezni Anatole France Angyalok lázadás és Jean Cocteau Orpheusz című művétől indulva a kortárs irodalmi szövegeken át. A „közöttiséget” mind az állandó alakulásban lévő irodalmi nyelv, mind az álom és a valóság, mind a multikulturalizmus viszonylatában fogjuk tárgyalni szépirodalmi műveken keresztül. A tárgyalt szerzők: Anatole France, Jean Cocteau, Roch Carrier, Esi Edugyan, Filip Florian, Domnica Radulescu, Mircea Cărtărescu, Visky András, Balla Zsófia, Bodor Ádám, Ljudmila Ulickaja.
Időpont: csütörtök 12:00 – 14:00
Helyszín: Móra XII. terem


Képleíró versek a 20. századi magyar irodalomban (Lanczkor Gábor)

Téma: A félév során a képleíró versek európai hagyományának és irodalmának érintőleges tárgyalása után a huszadik századi magyar irodalom ekfrásziszainak vázlatos áttekintésére teszünk kísérletet, azokat három sűrűsödési pont köré rendezve. Ezek – három nagyobb szövegegészként – Kassák Lajos Mesterek köszöntése, Somlyó György Piero della Francesca, és Tandori Dezső A verébfélék katedrálisa című nagyciklusai.
Időpont: kedd 14:00 – 15:30
Helyszín: 2. szeminárium


Életpályák és műfajok az antikvitásban (Dr. Lázár István)

Téma: A kurzuson a görög-római irodalom legfontosabb szerzőinek életművét tekintjük át oly módon, hogy nem csupán az adott szerző által írott műveket vizsgáljuk, hanem az általa művelt műfajok jellemzőit, történetét is áttekintjük. Így a szemináriumon kialakulhat egy antik irodalmi ‘szerző-műfaj háló’ – amely természetesen nem teljes, számos része hiányos lesz, azonban ez a ‘háló’ kiindulópontul szolgálhat a további önálló olvasmányok értelmezéséhez, elhelyezéséhez.
Időpont: hétfő 10:00 – 11:30
Helyszín: 2. szeminárium


Kortárs észak-amerikai próza (Dr. Medgyes Tamás)

Téma: A szeminárium a 20. század második felének észak-amerikai prózájába nyújt bepillantást, elsősorban a posztmodern metafikció, a brat-pack próza és a minimalizmus műveinek értelmezésén keresztül. Az irodalmi szövegek elemzését igyekszünk a társművészetek darabjainak, a korszak egyéb kulturális termékeinek interpretációjával kontextusba helyezni, és átfogó képet alkotni az észak-amerikai posztmodern jelenségről.
Időpont: hétfő 16:00 – 18:00
Helyszín: 2. szeminárium


Álom és valóság (Dr. Wenner Éva)

Téma: A szemináriumokon minden alkalommal egy mű elemzésére kerül sor. Ezek időrendi sorrendben a következők: Cervates Don Quijote, Calderón Az élet álom, Umberto Eco A tegnap szigete, Goncsarov Oblomov, Thomas Mann A Varázshegy, Kafka A kastély, Levél Apámhoz, Italo Svevo Zeno tudata, Andric Híd a Drinán, Bulgakov A Mester és Margarita, Marquez Száz év magány, Borges novellák, Albee Nem félünk a farkastól.
Időpont: kedd 10:00 – 12:00
Helyszín: 2. szeminárium