• A dolgozatok témája lehet bármilyen hagyományos komparatisztikai probléma (motívumkutatás, intertextuális kutatások, irodalom és társművészetek összehasonlítása, fordításelméleti- és történeti gondolatmenet stb.), de tárgyát megközelítheti az irodalom- és kultúratudományok újabb módszereivel, az intermedialitás oldaláról vagy elhelyezheti kimondottan interdiszciplináris tudományos térben.
  • A dolgozat újszerű témával vagy megközelítéssel rendelkezzen
  • A dolgozat téziseit és eredményeit érvelés útján, koherens levezetések által, arányos és jól követhető szerkezetben, valamint igényes stilisztikai és grammatikai kivitelezéssel ossza meg.
  • terjedelem: min. 40.000, max. 90.000 leütés (szóközökkel), amibe a jegyzetek, valamint a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők (szigorúan betartandó a terjedelmi korlát, mivel a feltöltés a maximális terjedelmet túllépő dolgozatok esetén nem lehetséges.)
  • betűtípus: Times New Roman
  • betűméret: 12 Pt (jegyzetekben: 10 Pt)
  • sortáv: 1,5
  • margó: 2,5 cm
  • hivatkozások: a szakterületnek megfelelő módon, a témavezetővel egyeztetve

Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát!

Azok a pályamunkák, amelyek nem érik el a Humán Tudományi Szekció által meghatározott minimum terjedelmet vagy meghaladják a maximum terjedelmet, nem tölthetők fel az OTDT online rendszerben.

A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.A fájl maximum mérete 10 megabyte.

A formai követelményekről tájékoztatást nyújt az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján található leírás.

Nagyon fontos, hogy a diákköri pályamunka készítése során, e kutatás-felkészülés hónapjaiban folyamatosan nyomon követni az adott verseny és lebonyolító intézmény által kiadott szekciófelhívásokat, mert előfordulhatnak eltérések az előző évek gyakorlatához, elvárásaihoz képest.