A Szövegek között sorozatába szánt tanulmányok közlését minden esetben alapos szakmai és technikai szerkesztés előzi meg, amit a sorozatszerkesztő és a felkért szerkesztő munkatársak végeznek el, a szerzőkkel való folyamatos együttműködés, kommunikáció, kapcsolattartás mellett.

A Szövegek közöttben szereplő írások formázása és jegyzetelése tekintetében az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék másik tudományos online orgánuma, az et al – Kritikai elmélet online (etal.hu) szabványa irányadó.

Kérjük, hogy az elküldött szövegek az alábbi irányelvek és eljárások szerint kerüljenek szerkesztésre, megformázásra:

http://etal.hu/rolunk/szerzoinknek