Ez itt a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének diákköri honlapja, melybe integráltuk a nagy hagyományú, diákmunkákat egybegyűjtő Szövegek között könyvsorozatot – láthatólag megújult, elektronikus formában.

Honlapunk célja a diákköri kutatómunka megkönnyítése, valamint a helyi és országos versenyeken való sikeres részvétel elősegítése. Emellett szeretnénk publikációs fórumot kínálni tehetséges hallgatóinknak – köztük talán épp Neked, hogy hallgatóként ne csak „hallgass” (másokat), hanem magad is hallasd a hangod, még ha ez a hang – a mindenkori íróé – többnyire néma, metaforikus, hallucinatív, s mint ilyen, nehezen hallható… Szeretnénk ilyen formában is lendületet adni a további kutakodáshoz, komparatív elemzéshez, de bízunk abban is, hogy az itt közkinccsé váló elemzések maguk is értékes olvasmánynak bizonyulnak majd, és utat nyitnak újabb elemzések számára.

A honlapot Pál Katalin közreműködésével Tóth Ákos szerkeszti. A Szövegek között szerkesztőségi munkatársait lásd a könyvsorozat Impresszumában.

Várjuk észrevételeidet, diákköri szereplésedet, írásaidat!

Eredményes műhelymunkát kívánnak:
a Tanszék oktatói

A weboldal a Nemzeti Tehetség Program keretében

„a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek,
kiemelten a tudományos diákkörök támogatására”

meghirdetett NTP-TDK-11-B pályázat támogatásával készült.

Nemzeti Tehetség Program

 

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Pál Katalin a honlap szerkesztői feladatait a program keretében végzi.