Alapító szerkesztő:

Fried István

Sorozat szerkesztő:

Tóth Ákos

A sorozat 1994-ban indult azzal a céllal, hogy teret adjon komparatív szemléletű hallgatói írásoknak. A diákköri munkában kitűnt hallgatók dolgozatainak közlése mellett a kötetek tanulmányírói jelentős részben az Összehasonlító Irodalomtudományi doktori alprogram jelenlegi vagy végzett hallgatói, de fogadunk írásokat más egyetemek komparatisztikai műhelyeiből is. Kiemelt figyelemmel fordulunk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) kétévente megtartott versenyei, az ott bemutatkozó, a komparatisztikai szempontrendszert vagy a kultúratudományi módszereket sikeresen adaptáló és felhasználó hallgatói teljesítmények felé. Az OTDK-tanulmányok válogatás és szerkesztés utáni publikálása a Szövegek között sorozat egyik legtartósabb hagyományát képviseli és a magyar komparatisztikai tudományos közösség összetartását és folyamatos megújulását szolgálja. A Szövegek között sorozat történetében korábban is, az utóbbi időszakban is megjelentek rendhagyónak tekinthető, egyedi kötetek: egyes konferenciákat, tudományos eseményeket vagy intézményi, illetve személyes évfordulókat megörökítő összeállítások.

Az egyes tanulmánykötetek nyelve általában magyar, időnként angol (esetenként francia és német nyelvű szövegeket is közlünk).

Kapcsolat:

Tóth Ákos, tothakosjanos@gmail.com

SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.

ISSN: 1418-0480

Felelős kiadó: SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

A publikációk felhasználására a Creative Commons
„Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!” irányelvei vonatkoznak.

A részleteket lásd itt:

Creative Commons