A PÁLYAMUNKA ÉS AZ ELŐADÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI:

I. Az írásbeli munka értékelése

  • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége (5 pont)
  • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést? (5 pont)
  • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata (5 pont)
  • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága (5 pont)
  • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája (5 pont)
  • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása (5 pont)

Összesen: 30 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

  • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (20 pont)
  • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.) (10 pont)
  • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség (10 pont)

Összesen: 40 pont

Az OTDK dolgozatra összesen 100 pont szerezhető (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, további 40 pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott.

Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 13 pont vagy annál nagyobb, harmadik bírálót kell felkérni. Ebben az esetben az írásbeli összpontszámot a két egymáshoz közelebb eső pontszám összege adja.

A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.

Idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén az előadás felosztása: 15 perc idegen nyelvű előadás és 5 percnyi magyar összefoglaló.

A háziverseny is a fenti szempontok szerint zajlik, azzal a különbséggel, hogy a dolgozatról csupán egyetlen bírálat készül, így az írásbeli és a szóbeli teljesítmény alapján összesen 60 pont érhető el.