Színháztörténet BA specializáció

A színháztörténet BA szakirány évtizedek óta tanszékünk sikeres specializációja. A képzést elvégző hallgatóink jelentős részének pályája több szálon kötődött vagy kötődik a színházhoz. Büszkék vagyunk egykori hallgatóinkra, akik közül színháztudósok, kulturális újságírók, dramaturgok, irodalmi titkárok, drámapedagógusok és rendezőasszisztensek egyaránt kikerültek. Ami közös bennük, az a színház iránti olthatatlan rajongás, amit bevallásuk szerint a színháztörténet BA szakirányon szereztek.

A négy féléves, ötven kreditből és tizenöt kurzusból álló képzés hálótervét 2019-ben az alapoktól gondoltuk újra azért, hogy korszerű és hasznos tudást biztosítsunk hallgatóinknak. A képzés alapját a nyugati dráma- és színháztörténet kronologikus rendben zajló áttekintése jelenti, melynek keretében a drámairodalom meghatározó szövegeivel és azok tágabb kontextusával ismerkedünk meg. Mások mellett áttekintjük a fontosabb huszadik századi rendezői irányzatokat, kínálunk kurzusokat a társtudományok és társművészetek köréből, kitérünk a drámát életre keltő színházi feldolgozásokra hazai és külföldi példákkal. A képzés történet- és elméletközpontú, de van gyakorlati blokk is: megismerkedünk a színikritika-írás alapjaival.

Az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszéken hosszú ideje működő képzés elmélyült kapcsolatokat ápol a szegedi kulturális intézményrendszerrel. A képzés során hallgatóinknak lehetősége nyílik a Szegedi Nemzeti Színház, a Kövér Béla Bábszínház, a Homo Ludens Project, a Metanoia Artopédia vagy a nemzetközi rangú THEALTER Fesztivált szervező Maszk Egyesület alkotóival, munkatársaival történő megismerkedésre.

A képzést bármely alapszakos elsőéves hallgató felveheti. Idegen nyelv ismerete előnyt jelent, de nem feltétel.

A részleteket lásd a tantervben.

További információ: Jászay Tamás jaszaytamas@gmail.com