Rajzelmélet (Bacsa Gábor)

Téma: Az érdeklődés középpontjában a festészettől elkülönített rajz áll. Az irodalmi és művészettörténeti gondolkodás premisszái és következtetései egyaránt részét képezik a vizsgálni kívánt anyagnak. A rajznak a Baudelaire által a festészet epikusságához képest meghatározott líraisága, lényegi absztrakciója, koncentrált filozófiai megállapítás mivolta, s az így felmerülő motívumok köré csoportosul a szövegek egy része. Szintén az elméleti vonatkozásokat hivatott taglalni Barthes, Várnagy Tibor és Derrida néhány gondolatmenete. Végül: a félév anyagának fennmaradó részét kritikák, elemzések, az óra kritikai szemszögének megfelelően (pontosabban:) esettanulmányok esettanulmányai (Csáth, Tolnai Ottó, Ács József) képezik majd.