Populáris kultúra Észak-Amerikában (Dr. Medgyes Tamás)

Téma: A szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a posztmodern kulturális kontextus szövegszerű elemzésének egyes módszereivel, az értelmezés eszköztárával és fogalomkészletével. Az órákon és az otthoni / könyvtári munkák során a kortárs (észak-amerikai populáris) kultúra bizonyos jellemző szövegeinek és jelenségeinek elemzésén keresztül a szeminárium keretében a hallgatók megismerkedjenek a nagyvárosi szubkultúrák szimbolikus gyakorlataival.
Helyszín: IX. tanterem
Időpont: hétfő 18:00-19:30