Magyartanár osztatlan nappali képzés – Világirodalom modul

Az osztatlan Magyartanár szak közös szakaszában (1-3. év) a világirodalmi modul két előadásból és egy szemináriumból áll. Az előadások az ókortól napjainkig ölelik fel az európai és részben az Európán kívüli irodalmak történetét, főbb korszakait, stílusait, médiumait, műformáit és jellegzetes témáit, összefüggésben az egyes korok és kultúrák sajátos hitvilágával, elméleteivel és kritikai szókincsével. A szeminárium részben az előadások témájához kapcsolódva, részben azon túlmutatva kínál lehetőséget különféle szövegek, társművészeti alkotások vagy más kulturális jelenségek értelmezésére és megvitatására.

További információ: Fogarasi György