Neolatin Irodalom szakirány

A képzés célja, hogy a hallgatók egyrészt magas szinten sajátítsák el a latin nyelvet, másrészt megismerkedjenek a reneszánsz és kora újkor latin nyelvű irodalmával, valamint az ennek alaposabb megértéséhez szükséges irodalom- és kultúrtörténeti háttérrel. A képzés során a hallgatóknak meg kell ismerniük a nyelvi, irodalmi és más kulturális jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető elméleti eljárásokat. A képzés alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy nagy pontossággal fordítsanak és értelmezzenek nem klasszikus latin nyelvű szöveget is. A képzés része a latin nyelv legalább középszintű elsajátítása is. A latin nyelv ismerete a későbbiek során lehetővé teszi a képzés hallgatóinak, hogy nagyobb eséllyel folytassák MA- vagy akár PhD-tanulmányaikat számos más tudományterületen is (neolatin, medievisztika, régi és klasszikus magyar irodalom, középkori és reneszánsz filozófia, történelmi segédtudományok, könyv- és levéltártudomány).

További információ: Kasza Péter, falx@freemail.hu