PhD-hallgatók

Jelenlegi hallgatók (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány PhD)

Hysni Kafazi

Dudás Robert

Ziad Abushalha
Kutatási terület: Dráma-adaptáció és politika
E-mail: shalhahziyad@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Szmeskó Gábor 
Kutatási terület: Pilinszky János életművének misztika szempontú olvasata
Jancsovics Klaudia
Kutatási terület: Videojátékok, narratológia
E-mail: jancsovicsklaudia@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Elahe Mousavian
Kutatási terület: A gyermekirodalom politikája
E-mail: elahemousavian@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Houssem Hamrouni
Kutatási terület: politikai disztópiák az animékben és az irodalomban
E-mail: houssemhamrouni1@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Arash Poorakbar
Kutatási terület: a modern perzsa irodalom kialakulása nemzetközi kontextusban
E-mail: arash.poorakbar@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Buschné Káldy Sára
Kutatási terület: Zsoltárparafrázisok
E-mail: kaldysari@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Taskovics Viktória
Kutatási terület: Patti Smith önéletrajzi prózája és versei
E-mail: wtaskov@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Jafar Baba
Kutatási terület: posztkoloniális afrikai irodalom
E-mail: jafar.bbaba.1993@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Hanan Alawna
Kutatási terület: a nők ábrázolása a palesztin és a nyugati irodalomban
E-mail: hananalawneh4@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Soltan Jaber
Kutatási terület: Ír kortárs színház: a görög mitológia adaptációja
E-mail: sultan.japer@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Barta Nikolett
Kutatási terület: Kárpáti Péter drámaszövegeinek vizsgálata
E-mail: nortlet@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Korábbi hallgatók (Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány PhD)

Andrási Dorottya (Petrarca: Africa)
Bacsa Gábor (társművészetek, primitivitás, naivitás)
Békés Izabella (Neoavantgárd, Szentjóby Tamás)
Bocsor Péter (minimalizmus)
Buchholcz Norbert ([kollektív] identitás és emlékezet az irodalomban, Jurek Becker szövegei)
Domokos Johanna (lapp költészet)
Éles Árpád (Paul Klee költészete, naivitás)
Fabulya Andrea (francia szimbolizmus)
Farkas Anikó (Ionesco)
Farkas Zsolt (pszichoanalízis)
Fogarasi György (romantika és dekonstrukció)
Fritz Gergely (színház és múltreprezentáció; emlékezet- és történetelméletek)
Fürth Eszter (tele-regények)
Gyulai Zoltán (textualitás és térbeliség)
Gyuris Gergely (drog és irodalom)
Hártó Gábor (Esterházy)
Hegyi Pál (Paul Auster: New York trilógia)
Hódosy Annamária (Shakespeare és a metafikció)
Horváth Ágnes (Dosztojevszkij: A félkegyelmű)
Jászay Tamás (színház)
Kakuszi Béla Péter (Márai és a német irodalom)
Kanizsai Ágnes (lovagvilág és szubjektivitás Sir Thomas Malory és T. H. White szövegeiben)
Karácsonyi Zsolt (román és magyar dráma)
Kiss Fruzsina (angol romantika, kísértetelméletek, pszichoanalízis)
Kovács Flóra (kisebbségi elméletek, színházelméletek)
Lanczkor Gábor (XX. századi magyar képleíró versek)
Lengyel Zoltán (irodalom és büntetés-végrehajtás)
Lövétei Lázár László (magyar-román kapcsolatok)
Müllner András (neoavantgárd, Erdély Miklós)
Nagy Fruzsina (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében)
Orbán János Dénes (Borges magyarul és románul)
Orcsik Roland (kortárs délszláv irodalom)
Pál Katalin (komikumelmélet)
Sághy Miklós (irodalom és film: Mándy, Mészöly)
Savita Gaur (Hajnóczy Rózsa, indiai irodalom)
Sántha Attila (populáris kultúra)
Sárközy Bence (rémtörténet)
Schlachtovszky Csaba (Don Quijote alakja a világirodalomban)
Szabó Gábor (Borges)
Szabó István Zoltán (technicitás az irodalomban (sci-fi, cyberpunk irodalom), technikaelméletek, dekonstrukció)
Takács Ágnes (gyermek- és ifjúsági színház)
Tóth Ákos (Tandori)
Varga Anikó (modern déli szláv irodalmak)
Vigh Imre (Krúdy Gyula Habsburg-ábrázolásai)
Zanin Éva (irodalom és divat)
Steinbachné Bobok Anna (Čapek prózája, fordítás, állatok)
Yilmaz-Mészáros Enikő (latin-amerikai irodalmak, XX. századi chilei költészet)
Szőke Dávid Sándor (háború utáni angol irodalom, holokauszt, trauma, társadalmi nemek, Iris Murdoch)
Ahmed Joudar (Posztkolonializmus, multikulturalizmus, migráció)
Barış Yilmaz ([posztmodern] török irodalom, identitáskonstrukciók)

A megvédett értekezések listáját lásd az egyetemi Repozitóriumban.