Dr. habil. Kelemen Zoltán (PhD), egyetemi docens

kelemen_zoltan
Kutatási terület: Mítosztörténeti elemzések; a zsenikultusz; kortárs magyar és külföldi irodalom;
összehasonlító vizsgálódások társművészetekben; a digitális-információs technológiai civilizáció és a
kultúra viszonya; emlékezetkultúra; ökofilozófia-ökokritika
E-mail: milarepakz@gmail.com
Munkahelyi telefon: (62)-544-520
Szoba: 0131 (Főépület)
Fogadóóra: kedd 10:00-11:30
Személyes anyagok:  Önéletrajz Publikációk