Megjelent a Szövegek Között 25. kötete

Napvilágot látott a Szövegek között 25. kötete, melynek címe: Az összehasonlítás távlatai – A kontaktológiától a poszthumán diszkurzusig.

Az OTDK-tanulmányokat tartalmazó, vagyis hallgatói kutatási eredményeket összegyűjtő e-könyv a 2021-es országos verseny összehasonlító irodalom- és kultúratudományi tagozatának pályamunkáiból nyújt bemutatót. Ahogyan az előszót író Vajda Zoltán (SZTE Amerikanisztika Tanszék oktatója, aki a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar TDK-titkára (1993-2012) és TDK-elnöke (2012-2022) volt) is felhívja rá figyelmünket, az OTDK-munkák dokumentálása nemcsak a hallgatói aktivitás fontos megjelenítése, de a mindenkori komparatisztikai és irodalomtudományos érdeklődés alakulásának nyomon követése szempontjából is rendkívül sok tapasztalathoz juttatja a a tanulmányok befogadóit.

A Szövegek között megjelentetése – kezdetben nyomtatásban, 2009 óta az interneten – tanszékünk egyik legrégebbi, folyamatosan művelt hagyományát képezi az elindítás, vagyis 1994 óta. A sorozat alapító szerkesztője és számos darabjának társszerkesztője Fried István, professzor emeritus, tanszékünk egykori vezetője. De elmondható és kiemelendő, hogy a Szövegek között szerkesztőgárdája is megörökíti a tanszéken tanuló, kutató mindenkori fiatal munkatársak jelenlétét és hozzájárulását, hiszen szerkesztőként, lektorként, technikai szerkesztőként, tervezőként vagy más feladatok révén az elmúlt évtizedek szinte minden posztgraduális hallgatója bekapcsolódott a kötetek előállításának munkálataiba.

A mostani könyv is széleskörű tanszéki – és azon kicsit túl is nyúló – összefogás eredménye: Tóth Ákos, sorozatszerkesztő koordinációja mellett tanszékünk magyar nyelvű PhD-programjának alsóbb éves hallgatói – Barta Nikolett, Káldy Sára, Taskovics Viktória -, valamint a Vizuális Kultúra Tanszék PhD-hallgatója, Borbíró Aletta működtek közre a könyv előállítása során. A 12 tanulmányt tartalmazó kötet, ahogyan a fentebbiekben jeleztük, ha nem is teljes, de inspirálóan széleskörű áttekintést nyújt a mai magyar fiatal komparatisztika érdeklődési területeiről, melyek egyben a kortárs összehasonlító irodalomtudomány leggyakoribb feladatköreit és kérdésfeltevéseit is tartalmazzák.

A 12 dolgozat által bemutatott tudományos koncepció és melléjük választott módszerek amellett, hogy rendkívül érdekes tárgyakkal, művekkel és problémákkal szembesítik az olvasót, együttesen felmutatják a komparatisztikai kutatás alapvető erényeit is, melyek leginkább talán a megközelítés tudományközi és intermediális jellegében ragadhatók meg (többek között).


A Szövegek között 25. része elérhető a Szóköz honlapján.

 

[Borítókép: a Szövegek között 25. borítója, terv: Buschné Káldy Sára]