Jászay Tamás házivédése (2013. április 10.)

Az Összehasonlító Irodalomtudományi doktori alprogram mostantól, vagyis az ezt követően elindítandó védési eljárások esetében az eljárás elindítását megelőzően házivédést rendez. A cél az, hogy egy előzetes nyilvános vitán, informális keretek között lehetőséget teremtsünk a dolgozat bemutatására, a szűkebb szakmai közvéleménnyel való megismertetésére, ami egyszersmind a dolgozat és a dolgozatíró előzetes „erőpróbája” is. A dolgozatot egy felkért bíráló értékeli és látja el rövid írásos kritikai kommentárral, melyet a szerző előzetesen megkap és a házivédés keretében szóban válaszol meg. A házivédéstől azt reméljük, hogy a témavezető észrevételei mellett külső szemlélők nézőpontja is megjelenik a munka végső fázisában, s ezzel, illetve az ennek nyomán tett kisebb-nagyobb változtatásokkal mind a dolgozat, mind a dolgozatíró felvértezettebb állapotban vág majd neki a hivatalos védési folyamatnak. A házivédés kb. 2 óra időtartamú, a tervezett menetrend a következő:

10 perc: a jelölt bemutatja kutatási témáját, módszerét és eredményeit
15-20 perc: a bíráló prezentálja bírálatát
15-20 perc: a jelölt válaszol a bírálatra
+ nyílt vita

Az első ilyen alkalomra 2013. április 10-én (szerdán) 13:30-tól kerül sor a IX. teremben.

Jászay Tamás Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből, 1995-2011) c. értekezését (témavezető: Fried István) Kérchy Vera fogja értékelni.