Irodalom, művészet, médium (Dr. Fogarasi György)

Ajánlott teljesítés: 1. félév
Helyszín: IX. terem
Időpont: kedd 14.00 – 15.30 (őszi félév)
Téma: Az előadás az összehasonlító irodalomtudományi ismeretek kitágítását célozza egyrészt a társművészetek, másrészt a médiumok irányába. Ekként a hallgatók egyfelől bepillantást nyernek egyes művészeti ágakba és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe (zene, festészet, fotó, színház, film stb.), másfelől nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kapnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről (szóbeliség és írásbeliség, nyomtatott és elektronikus médiumok, műfajok, teletechnikai hálózatok).
    Az előadás egyfelől történeti vázlatot ad a reprezentációs technikák kialakulásáról, művészet és technika kapcsolatáról, másrészt szisztematikus formában, problémaközpontúan tárgyalja a különféle művészi és nem művészi ábrázolásmódok egyedi lehetőségeit, jellegzetességeit, és főbb elméleti kihívásait.

Irodalom/írás
    Írás és retoricitás (de Man, Nietzsche)
    Írás és emlékezet (Platón, Cornificius, Locke)
    Írás és anyagiság (Spenser, Shakespeare, Milton, Shelley)
    Írás és távolság (Wordsworth, de Man)

Művészet/technika
    A technika mint művészet (Heidegger)
    A művészet mint technika (Benjamin, Adorno)
    Festészet (Gombrich + Raffaello, Dürer, Hogarth, Escher)
    Fotográfia (Barthes + Niépce, Nadar, Gardner, Atget)    + vetítés (Hitchcock: Hátsó ablak)
    Színház/film (Fogarasi + Hitchcock)    + vetítés (Maclean: Kitchen Sink)
    Film (Maclean)

Médium/közeg
    Telefon (Benjamin, Müllner)
    Televízió (Williams)
    Internet (Kappanyos)

Olvasmányok: lásd az Olvasmányok menüben