II. szigorlat (6-8. félév)

6. félév: XIX. század II.

Kötelező primér olvasmányok

DICKENS: Szép remények / Twist Olivér
THACKERAY: Hiúság vására
STENDHAL: Vörös és fekete / A pármai kolostor
BALZAC: Elveszett illúziók / Goriot apó, Előszó az Emberi színjátékhoz
FLAUBERT: Bovaryné
BAUDELAIRE: A romlás virágai, Edgar Poe, A modern élet festője
VERLAINE: versek (Francia klasszikus költők)
RIMBAUD: versek (Francia klasszikus költők)
ZOLA: Nana, A kísérleti regény
GOGOL: Az orr, A köpönyeg
TURGENYEV: Nemesi fészek
GONCSAROV: Oblomov
TOLSZTOJ: Háború és béke / Anna Karenina
DOSZTOJEVSZKIJ: Bűn és bűnhődés / A Karamazov-testvérek
CSEHOV: Sirály
IBSEN: Nóra (A babaház)
STRINDBERG: Az apa
HAUPTMANN: A takácsok


+ a szemelvények az alábbi kötetből:

KOMLÓS Aladár: A szimbolizmus
CZINE Mihály: A naturalizmus

Kötelező szekundér olvasmányok

KOMLÓS Aladár: A szimbolizmus (bevezető tanulmány)
Paul DE MAN: A szimbolizmus kettős aspektusa (in Olvasás és történelem)
CZINE Mihály: A naturalizmus (bevezető tanulmány)


7. félév: XX. század I.

Kötelező primér olvasmányok

APOLLINAIRE: Versek (Lyra Mundi)
RILKE: RILKE: Válogatott versek (szerk. Vajda György Mihály)
Franz KAFKA: A per, Az átváltozás, A fegyencgyarmaton, A Kínai Fal építése, Az ítélet, Egy falusi orvos, A császár üzenete, Testvérgyilkosság
Thomas MANN: Tonio Kröger, Mario és a varázsló, Halál Velencében
JOYCE: Ulysses (Első rész) ford. SZENTKUTHY Miklós, Európa Könyvkiadó, 1986, 5-66.
PROUST: Az eltűnt idő nyomában I. (Swann), ford. GYERGYAI Albert, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.
Joseph CONRAD: A sötétség mélyén
HASEK: Svejk
BULGAKOV: A Mester és Margarita
Bertold BRECHT: A kaukázusi krétakör, Kurázsi mama
Bertold BRECHT: Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának rövid leírása, Függelék az előbbeniekhez, ford. Walkó György = in B.B., Színházi tanulmányok, összeáll., bev. tanulmány Major, Tamás, előszó, jegyzetek Hecht, Werner, Magvető, Bp., 1969. 158-177.
Antonin ARTAUD: A színház és az istenek. Válogatott írások, szerk. Fekete Valéria, Orpheusz Kiadó, 1999. A következő esszék: Színház és pestis, Az alkimista színház, A Kegyetlen Színház (Első kiáltvány)
GORKIJ: Éjjeli menedékhely
PIRANDELLO: Hat szerep keres egy szerzőt
Hugo von HOFMANNSTHAL: Levél, ford. Györffy Miklós, in Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai, vál., utószó, jegyzetek Salyámosy Miklós, Európa Könyvkiadó, Bp., 1981, 435-447.
HEMINGWAY: Az öreg halász és a tenger


+ a szemelvények az alábbi kötetekből:

Mario DE MICHELI: Az avantgardizmus, ford. Szabó György, Gondolat, Bp., 1969. Az alábbi szemelvények:
TZARA: Dada Kiáltvány (1919), 347-356.
TZARA: A gyenge és keserű szerelemről szóló kiáltvány (ebből a VIII. pont: Egy dadaista vers elkészítéséhez, a 362. oldalon)
BRETON: A szürrealizmus első kiáltványa, 371-392.
BRETON: A szürrealista varázsművészet titkai, 393-403. (ebből a következő rész: Szürrealista fogalmazvány, első és utolsó változatban, a 393. oldalon)
MARINETTI: A futurizmus megalapítása és kiáltványa, 425-431.
Századvég és avantgarde. A modern líra néhány stílusirányzata, szerk., bevez. Lakits Pál, Európa Könyvkiadó, Bp., 1972. Az alábbi szemelvények:
Futurizmus
MARINETTI: Óda a verseny-automobilhoz, Csata (Súly + Szag)
Expresszionizmus
Georg TRAKL: Gitárral zengő piros lombban
Georg HEYM: Umbra vitae
Albert EHRENSTEIN: Bánat
Hermann BAHR: Az expresszionizmus


Kötelező szekundér olvasmányok

nincs


8. félév: XX. század II.

Kötelező primér olvasmányok

CAMUS: Közöny
ORWELL: 1984
GOLDING: A legyek ura
PYNCHON: Entrópia
DÜRRENMATT: A Fizikusok
GRASS: A bádogdob
SARTRE: Az undor
CALVINO: Ha egy téli éjszakán egy utazó
BORGES: A másik, aki ugyanaz
BARTH: Bolyongás az elvarázsolt kastélyban
STOPPARD: Rosencrantz és Guildenstern halott (in Drámák)
CARVER: Nem ők a te férjed
ELLIS: Amerikai Psycho
FOWLES: A francia hadnagya szeretője
FUENTES: Áttetsző tartomány
MARQUEZ: Száz év magány
RUSHDIE: Rushdie: Az éjfél gyermekei
ELLIS: Informátorok
MCINERNEY: Fények, nagyváros


Kötelező szekundér olvasmányok

nincs