II. szigorlat (3-4. félév)

3. félév: Világirodalom III. (A XIX. század világirodalma)

Kötelező primér olvasmányok

August Wilhelm SCHLEGEL – Friedrich SCHLEGEL: 116. és 206. Athenäum töredék
Friedrich SCHLEGEL: Kritikai töredékek, Az érthetetlenségről
NOVALIS: Töredékek, Himnuszok az éjszakához
HOFFMANN: Brambilla hercegnő, Az arany virágcserép
HÖLDERLIN: Hüperión, Hüperión sorsdala, A Rajna, Az élet fele, Békeünnep, Mint ha ünnep-hajnalban
KLEIST: A gondolatok fokozatos kialakulásáról beszéd közben, Kohlhaas Mihály, A chilei földrengés
CHAMISSO: Schlemihl Péter
WORDSWORTH: Szemrehányás és felelet, Visszaadva a kölcsönt, Sorok a tinterni apátság fölött
COLERIDGE: A Kubla kán elé írt prózaszöveg, Az államférfi kézikönyve: Szimbólum és allegória, Biographia Literaria: XIII. és XIV. fej., Az eolhárfa, Kubla kán, Sírfelirat
BYRON: Don Juan (Ajánlás, Első ének: I-XVII.)
P. B. SHELLEY: Wordsworthhöz, Mont Blanc, Óda a nyugati szélhez
Mary SHELLEY: Frankenstein
KEATS: Óda egy csalogányhoz, Óda egy görög vázához, Föltehetőleg Fanny Brawne-hoz írott sorok
POE: A holló, A Maelström poklában, A Morgue utcai kettős gyilkosság
HUGO: A párizsi Notre-Dame
PUSKIN: Anyegin
THACKERAY: Hiúság vására
BALZAC: Elveszett illúziók / Goriot apó, Előszó az Emberi színjátékhoz
FLAUBERT: Bovaryné
BAUDELAIRE: A romlás virágai
VERLAINE: versek (Francia klasszikus költők)
RIMBAUD: versek (Francia klasszikus költők)
ZOLA: A kísérleti regény
GOGOL: Az orr, A köpönyeg
TOLSZTOJ: Anna Karenina
DOSZTOJEVSZKIJ: Bűn és bűnhődés
CSEHOV: Sirály
IBSEN: Nóra (A babaház)
STRINDBERG: Az apa


Kötelező szekundér olvasmányok

HORVÁTH Károly: A romantika (bevezető tanulmány)
KOMLÓS Aladár: A szimbolizmus (bevezető tanulmány)
CZINE Mihály: A naturalizmus (bevezető tanulmány)


4. félév: Világirodalom IV. (A XX. század világirodalma)
 
Kötelező primér olvasmányok

BEKE László (szerk.): Dadaizmus antológia
APOLLINAIRE: Versek (Lyra Mundi)
RILKE: Válogatott versek (szerk. Vajda György Mihály), Jegyzetek a dolgok dallamához
KAFKA: A per, Az átváltozás, A fegyencgyarmaton, A Kínai Fal építése, Add föl!, A hasonlatokról
Th. MANN: Varázshegy / Doktor Faustus, Lotte Weimarban, Tonio Kröger, Mario és a varázsló
GORKIJ: Éjjeli menedékhely
BRECHT: Koldusopera, Kurázsi mama, Előszó a Mahagonnyhoz
O’NEILL: Jones császár
PIRANDELLO: Hat szerep keres egy szerzőt
GARCIA LORCA: Bernarda Alba háza
SHAW: Pygmalion
ARTAUD: Elég a remekművekből!, Színház és kegyetlenség
JOYCE: Ulysses
PROUST: Az eltűnt idő nyomában I. (Swann)
CONRAD: A sötétség mélyén
HEMINGWAY: Az öreg halász és a tenger
ELIOT: Átokfölde
HA©EK: Svejk
ČAPEK: Harc a szalamandrákkal
KRLEZA: Glembaiak (színdarabok / novellák)
BULGAKOV: A Mester és Margarita
CAMUS: Közöny
SARTRE: Szavak
ROBBE-GRILLET: A radírok
ANDRIĆ: Híd a Drinán
ORWELL: 1984
GOLDING: A legyek ura
BECKETT: Godot-ra várva (in Samuel Beckett összes drámái)
IONESCO: A kopasz énekesnő (in Drámák)
BORGES: Preier Ménard, a Don Quijote szerzője, Körkörös romok, Bábeli könyvtár, Az elágazó ösvények kertje, Funes, az emlékező, A titkos csoda, Az Alef (mindegyik in Válogatott művei I.)
CALVINO: Ha egy téli éjszakán egy utazó
ECO: A rózsa neve
BARTH: Bolyongás az elvarázsolt kastélyban
PYNCHON: A 49-es tétel kiáltása
STOPPARD: Rosencrantz és Guildenstern halott (in Drámák)
CARVER: A kövér, Katedrális
ELLIS: Amerikai Psycho
COLLINS: versek (in Fosszília 2004/3)
BERNHARD: A menthetetlen
WEISS: Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása… (in Drámák)
MÜLLER: Hamletgép (in Képleírás)
HRABAL: Őfelsége pincére voltam
KIS: A holtak enciklopédiája
PAVIĆ: Kazár szótár
MARQUEZ: Száz év magány
RUSHDIE: Szégyen


+ a szemelvények az alábbi kötetekből:

Mario DE MICHELI: Az avantgardizmus
KOCZOGH Ákos: Az expresszionizmus
PÓK Lajos: A szecesszió
SZABÓ György: A futurizmus
BAJOMI Lázár Endre: A szürrealizmus
Dadaizmus antológia, szerk. Beke László
KÖPECZI Béla: Az egzisztencializmus
SZABOLCSI Miklós: A neoavantgarde
PETHŐ Bertalan: A posztmodern

 
Kötelező szekundér olvasmányok

BEKE László: Utószó a Dadaizmus antológiához
KOCZOGH Ákos: Az expresszionizmus (bevezető tanulmány)
PÓK Lajos: A szecesszió (bevezető tanulmány)
SZABÓ György: A futurizmus (bevezető tanulmány)
BAJOMI Lázár Endre: A szürrealizmus (bevezető tanulmány)
KÖPECZI Béla: Az egzisztencializmus (bevezető tanulmány)
SZABOLCSI Miklós: A neoavantgarde (bevezető tanulmány)
Ihab HASSAN: A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé (in Bókay és mások (szerk. ): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása)
Jean-François LYOTARD: Mi a posztmodern? (in Nagyvilág 1988/3-4)
BOCSOR Péter – MEDGYES Tamás: Az amerikai minimalizmus (in Helikon 2003/2-3)