I. szigorlat (1-2. félév)

1. félév: Világirodalom I. (Antikvitás)

Kötelező primér olvasmányok

HOMÉROSZ: Iliász, Odüsszeia
HÉSZIODOSZ: Munkák és napok
SZOPHOKLÉSZ: Antigoné, Oidipusz király
EURIPIDÉSZ: Hippolütosz
ARISZTOPHANÉSZ: Madarak
Görög költők antológiája
: ARKILOKHOSZ, SZAPPHÓ, ALKAIOSZ, THEOKRITOSZ
PLAUTUS: A hetvenkedő katona
CATULLUS: 2, 3, 4, 5, 11, 13, 51, 64, 70, 85
VERGILIUS: 1. és 4. ecloga, Aeneis I, II, IV, VI, VII, VIII könyv
OVIDIUS: Átváltozások I. könyv; Szerelmek I. 1, 4, 5, 7, 9, III. 2, 9.
HORATIUS: 2. és 7. epodos; Ódák I. 1, 9, 11, 14, 22, 37, III. 3, 10, 14, III, 1, 3, 9, 30; Szatírák II. 5
TIBULLUS: I. 1, 3, 10
PROPERTIUS: I. 1, 19, II. 14, 16, III. 24
APULEIUS: Az aranyszamár
PETRONIUS: Satyricon


Kötelező szekundér olvasmányok

KAPITÁNFFY István – SZEPESSY Tibor (szerk.): Az ókori görög irodalom (vázlatos áttekintés)
Michael von ALBRECHT: A római irodalom története I-II.


2. félév: Világirodalom II. (A középkortól a felvilágosodásig)
 
Kötelező primér olvasmányok

Akárki című dráma (in Akárki című kötet)
DANTE: Isteni színjáték (Pokol 1, 2, 5, 10, 15, 26, 34; Purgatórium 1, 17, 30, 32; Paradicsom 1, 2, 33); Az új élet
PETRARCA: Daloskönyv (Európa Kiadó, 1967) I, VII, XX, XXVII, XXXV, LIII, XCII, CXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CLXXX, CXCII, CCCLXCI; Secretum; De ignorantia
BOCCACCIO: Dekameron: Kerettörténet, I/1., II/5, III/9, IV/5, V/9, VI/4, VII/9, VIII/3, IX/2, X/3.
MORUS: Utópia
VILLON: Nagy Testamentum (ford. Vas István)
SHAKESPEARE: III. Richárd, Szentivánéji álom, Hamlet, A vihar
CERVANTES: Don Quijote
Lope DE VEGA: A kertész kutyája
CALDERÓN: Az élet álom
CORNEILLE: Cid
RACINE: Phaedra (a szerzői előszó is!)
MOLIÈRE: A fösvény
DEFOE: Robinson Crusoe
SWIFT: Gulliver utazásai
GRAY: Elégia egy falusi temetőben (Klasszikus angol költők I.)
MONTESQUIEU: Perzsa levelek
VOLTAIRE: Candide, A vadember, Mikromegasz
ROUSSEAU: Vallomások
DIDEROT: Rameau unokaöccse
SADE: Justine
GOETHE: Faust I-II
SCHILLER: Ármány és szerelem


+ a szemelvények az alábbi kötetekből:

BÁN Imre: A barokk
KLANICZAY Tibor: A manierizmus
RÓNAY György: A klasszicizmus
BARÓTI Dezső: A rokokó
WÉBER Antal: A szentimentalizmus


Kötelező szekundér olvasmányok

BENEDEK András: Misztérium, mirákulum, moralitás és a mai színjáték (utószó az Akárki c. kötethez)
PÁL József: Silány időből az örökkévalóba: az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa
Mihail BAHTYIN: Az olasz reneszánsz
GÉHER István: Shakespeare olvasókönyv
BÁN Imre: A barokk (bevezető tanulmány)
KLANICZAY Tibor: A manierizmus (bevezető tanulmány)
RÓNAY György: A klasszicizmus (bevezető tanulmány)
PÁL József: A neoklasszicizmus poétikája
WÉBER Antal: A szentimentalizmus (bevezető tanulmány)
KÖPECZI Béla: A francia felvilágosodás