PhD-hallgatók

Összehasonlító Irodalomtudomány PhD – jelenlegi hallgatók

Kanizsai Ágnes
Kutatási terület: lovagvilág és szubjektivitás Sir Thomas Malory és T. H. White szövegeiben, az Artúr-mondakör (poszt)modern átvételei
E-mail: kanizsai.agi@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Nagy Fruzsina
Kutatási terület: félelem és térpoétika, kép és szöveg kapcsolata William Blake művészetében
E-mail: nagyfruzsi89@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Vigh Imre
Kutatási terület: Krúdy Gyula Habsburg-ábrázolásai, Krúdy szövegeinek intertextuális vonatkozásai, századfordulós modernség

Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Összehasonlító Irodalomtudomány PhD – korábbi hallgatók

Andrási Dorottya (Petrarca: Africa)
Bacsa Gábor (társművészetek, primitivitás, naivitás)

Békés Izabella (Neoavantgárd, Szentjóby Tamás)
Bocsor Péter (minimalizmus)
Buchholcz Norbert ([kollektív] identitás és emlékezet az irodalomban, Jurek Becker szövegei)
Domokos Johanna (lapp költészet)
Éles Árpád (Paul Klee költészete, naivitás)
Fabulya Andrea (francia szimbolizmus)
Farkas Anikó (Ionesco)
Farkas Zsolt (pszichoanalízis)
Fogarasi György (romantika és dekonstrukció)
Fürth Eszter (tele-regények)

Gyulai Zoltán (textualitás és térbeliség)
Gyuris Gergely (drog és irodalom)

Hártó Gábor (Esterházy)
Hegyi Pál (Paul Auster: New York trilógia)
Hódosy Annamária (Shakespeare és a metafikció)
Horváth Ágnes (Dosztojevszkij: A félkegyelmű)
Jászay Tamás (színház)
Kakuszi Béla Péter (Márai és a német irodalom)
Karácsonyi Zsolt (román és magyar dráma)
Kovács Flóra (kisebbségi elméletek, színházelméletek)
Lanczkor Gábor (XX. századi magyar képleíró versek)
Lengyel Zoltán (irodalom és büntetés-végrehajtás)
Lövétei Lázár László (magyar-román kapcsolatok)
Müllner András (neoavantgárd, Erdély Miklós)
Orbán János Dénes (Borges magyarul és románul)
Orcsik Roland (kortárs délszláv irodalom)
Pál Katalin (komikumelmélet)
Sághy Miklós (irodalom és film: Mándy, Mészöly)
Sántha Attila (populáris kultúra)
Sárközy Bence (rémtörténet)
Schlachtovszky Csaba (Don Quijote alakja a világirodalomban)
Szabó Gábor (Borges)
Szabó István Zoltán (technicitás az irodalomban (sci-fi, cyberpunk irodalom), technikaelméletek, dekonstrukció)
Takács Ágnes (gyermek- és ifjúsági színház)
Tóth Ákos (Tandori)
Varga Anikó (modern déli szláv irodalmak)
Zanin Éva (irodalom és divat)
A megvédett értekezések listáját lásd a Kiadványok menüben.