Kiadványok

Könyvsorozatok

et al. – kritikai elmélet online (sorozatszerkesztő: Fogarasi György)

Szövegek között (sorozatszerkesztő: Fried István)
(a sorozat 2012-től online formában működik tovább diákköri portálunkba integráltan, ahol néhány korábbi kötet is elérhető)
Szövegek között XVI. (Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika) (2011)
Szövegek között XV. (Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok) (2010)
Szövegek között XIV. (2009)
Szövegek között XIII. – Among Texts (2009)
Szövegek között XII. (Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány) (2008)
Szövegek között XI. (Ismét a komparatív megérétésről) (2007)
Szövegek között X. – Among Texts (Studies in Modern Philology and Theory of Literaure) (2006)
Szövegek között IX. (Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből) (2005)
Szövegek között VIII. Sághy Miklós – Tóth Ákos: Az újmagyar dal (Kortárs lírakritika) (2004)
Szövegek között VII. (Irodalomelméleti tanulmányok) (2003)
Szövegek között VI. (Fejezetek a világirodalom köréből) (2002)
Szövegek között V. (Fejezetek a mai magyar irodalomból) (2001)
Szövegek között IV. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (2000)
Szövegek között III. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (1999)
Szövegek között II. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (1997)
Szövegek között (Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet köréből) (1994)

Monarchia-kötetek (sorozatszerkesztő: Fried István)

Österreichisch-ungarisch-mitteleuropäische literarisch-kulturelle Begegnungen (2003)
Lelkek a pányván (2002)
Lélektől lélekig (Osztrák-magyar-közép-európai összefüggések) (2000)
Fried István (szerk): Frantisek Palacký kétszáz éve (1798-1998) (1998)
(B)irodalmi álmok – (B)irodalmi valóság (1998)
Fried István: East-Central-European Literary Studies (1997)
Töprengések Kundera ‘szépséges szép üveggolyó’-járól (1997)
A ‘szükséges népszövetség’ a művelődés történetében (1996)
‘Azok a szép napok’ (Tanulmányok a Monarchiáról) (1996)
Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában (1995)
Fried István: Ostmitteleuropäische Studien (1994)
Magyarok Bécsben – Bécsről (1993)
A Monarchia a századfordulón (1991)
Monarchia-karnevál az irodalomban (1989)

Interkulturalizmus-kötetek (sorozatszerkesztő: Kürtösi Katalin)

Kürtösi Katalin – Thomas Bremer (szerk.): Serta Musarum (Essays in Honor of István Fried) (2006)
Kürtösi Katalin – Thomas Bremer (szerk.): Borders – Nations – Contacts: Cultures in Europe and the Americas (2003)
Fried István – Kürtösi Katalin (szerk.): A kultúraköziség dilemmái (Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának megünneplésére) (1999)

Komparatisztikai tanulmánykötetek

Ármeán Otília – Kürtösi Katalin – Odorics Ferenc – Szörényi László (szerk.): Serta Pacifica (Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára) (2004)
Fried István (szerk.): Utak a komparatisztikában (1997)
Kürtösi Katalin – Pál József (szerk.): Celebrating Comparativism (1994)
Fried István (szerk.): Antik és posztmodern (Irodalomtudományi és -elméleti tanulmányok) (1994)
Fried István (szerk.): A komparatisztika kézikönyve (1987)

PhD-értekezések

Karácsonyi Zsolt: A tér játékai (A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban) (2009)
Huba Márk: Test-referencialitás (Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához (2009)
Wenner Éva: Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában (2007)
Sághy Miklós: A fény retorikája (A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban) (2006)
Fogarasi György: Angol nekromantika: ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben (2004)
Farkas Zsolt: Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez (2003)
Hódosy Annamária: Shakespeare meta-szonettjei (2002)
Müllner András: Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai ― Erdélyi Miklós (2002)
Domokos Johanna: A lapp költészet fordítás-szemiotikai elemzése (2001)
Kakuszi Béla Péter : Márai és a német irodalom (2001)
Kelemen Zoltán: Mitizáció és demitizálás Krúdy Gyula műveiben (2001)
Andrási Dorottya: Francesco Petrarca: AFRICA (2000)
Horváth Ágnes: A regényforma áttörése (Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij: A félkegyelmű c. regényében) (2000)
Szabó Gábor: Hiány és jelenlét: Borges-szövegek értelmezése (2000)