A XX. század és napjaink világirodalma

Kötelező primér olvasmányok

    Apollinaire: versek a Szeszek és a Kalligrammák c. kötetekből
    Artaud: Elég a remekművekből!, Színház és kegyetlenség
    Rilke: versek (Archaikus Apolló Torzó, Őszi nap, Duinói elégiák)
    Kafka: A per, Az átváltozás, A fegyencgyarmaton, Add föl!
    Th. Mann: Varázshegy / Doktor Faustus, Tonio Kröger, Mario és a varázsló
    Brecht: Koldusopera, Kurázsi mama
    García Lorca: Bernarda Alba háza
    Joyce: Ulysses
    Eliot: Átokfölde
    Conrad: A sötétség mélyén
    Bulgakov: A Mester és Margarita
    Camus: Közöny
    Beckett: Godot-ra várva
    Celan: Egy szál gyertya előtt, Halálfúga, Kunyhóablak
    Andrić: Híd a Drinán
    Orwell: 1984
    Ionesco: A kopasz énekesnő
    Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője, Bábeli könyvtár, Az elágazó ösvények kertje, A titkos csoda, Az Alef
    Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó
    Marquez: Száz év magány
    Barth: Bolyongás az elvarázsolt kastélyban
    Pynchon: A 49-es tétel kiáltása
    Ellis: Amerikai Psycho
    Weiss: Marat/Sade
    Hrabal: Őfelsége pincére voltam
    Pavić: Kazár szótár
    K: A holtak enciklopédiája
    Carver: A kövér, A katedrális


Kötelező szekundér olvasmányok

    Mario de Micheli: Az avantgardizmus (I. rész: Tanulmány)
    Jean-François Lyotard: „Mi a posztmodern?” (in: Nagyvilág 1988/3–4)


Ajánlott szekundér olvasmányok

    Koczogh Ákos: Az expresszionizmus (bevezető tanulmány)
    Lionel Richard: Az expresszionizmus enciklopédiája
    Pók Lajos: A szecesszió (bevezető tanulmány)
    Szabó György: A futurizmus (bevezető tanulmány)
    Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus (bevezető tanulmány)
    René Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája
    Beke László: „Utószó” a Dadaizmus antológiához
    Köpeczi Béla: Az egzisztencializmus (bevezető tanulmány)
    Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde (bevezető tanulmány)
    A performance-művészet, szerk. Szőke Annamária
    Kísérleti irodalom, szerk. Kékesi Zoltán – L. Simon László (Helikon 2003/4)
    Hans Bertens: „A posztmodern Weltanschauung és kapcsolata a modernizmussal” (in: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay és mások)
    Ihab Hassan: „A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé” (in: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay és mások)
    Jean-François Lyotard: „Mi a posztmodern?” (in: Nagyvilág 1988/3–4)
    A posztmodern állapot (J. Habermas, J.-F. Lyotard, R. Rorty), szerk. Bujalos István
    Hans Robert Jauss: „Az irodalmi posztmodernség” (in: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika)
    Bényei Tamás: Az ártatlan ország: az angol regény 1945 után
    Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz: 1970–1990
    Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza
    Bocsor Péter – Medgyes Tamás: „Az amerikai minimalizmus” (in: Helikon 2003/2–3)
    Tanulmányok Borgesről, szerk. Scheibner Tamás (a 21 c. folyóirat különszáma)
    Bényei Tamás: Apokrif iratok: mágikus realista regényekről
    Fried István: „A családnyi emberiség regénye (Gabriel García Marquez: Száz év magány)” (in: Tíz híres regény)