Magyar BA szak – Világirodalom modul

A Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész alapképzés részét képező világirodalmi modul két előadásból és két szemináriumból áll. Az előadások (az osztatlan tanárképzés előadásaival egybevágóan) az ókortól napjainkig ölelik fel az európai és részben az Európán kívüli irodalmak történetét, főbb korszakait, stílusait, médiumait, műformáit és jellegzetes témáit, összefüggésben az egyes korok és kultúrák sajátos hitvilágával, elméleteivel és kritikai szókincsével. A szemináriumok részben az előadások témájához kapcsolódva, részben azon túlmutatva kínálnak lehetőséget különféle szövegek, társművészeti alkotások vagy más kulturális jelenségek értelmezésére és megvitatására.

További információ: Fogarasi György