Világirodalom BA

BA szinten a világirodalmi képzés négy kötelező előadásból és egy kötelező szemináriumból áll. Ezeken a kurzusokon felül számos szabadon válaszható szemináriumot kínálunk, hogy ki-ki érdeklődésének megfelelően bővíthesse ismereteit.

Az előadások a világirodalom történetét ölelik fel az ókortól napjainkig, négy kurzus keretében: „Antikvitás”, „A középkortól a felvilágosodásig”, „A XIX. század világirodalma”, valamint „A XX. század és napjaink világirodalma”. A stíluskorszakok és stílusirányzatok főbb képviselőinek és ismérveinek szabatos tárgyalása mellett fokozott hangsúly helyeződik az irodalom fogalmának, közegeinek és intézményeinek változásaira.

A szemináriumok közül kötelezően felveendő a „Szöveg, kultúra, médium” című tárgy, mely − miként a címe is mutatja − alapvetően nem történeti, hanem interpretatív irányultságú, s az irodalmat annak tágabb közegében, kulturális összefüggéseiben tárgyalja. A szeminárium során kronologikus, kulturális vagy műfaji kötöttségek nélkül tapasztalhatják meg a résztvevők az „irodalomnak” nevezett szöveguniverzum sokféleségét, miközben ízelítőt kapnak abból is, milyen módon hasznosíthatók az irodalmi elemzés technikái a társművészeti alkotások, valamint a nem-művészi ábrázolások értelmezésekor. A figyelem a szövegek és médiumok művészeten túli használatán keresztül a kultúra általánosabb területeire is kiterjed.

E kurzus mellett kínálunk választható szemináriumokat is. Ezek egy része kísérőszeminárium, mely az adott félévben zajló előadások sikeres teljesítését próbálja elősegíteni, más részük speciális ismereteket nyújtó kurzus irodalmi vagy egyéb (interdiszciplináris) témakörökből.

További információ: Kelemen Zoltán, milarepakz@gmail.com