Választható szeminárium – Antik dráma (Dr. Hajdu Péter)

Helyszín: IX-es terem
Időpont: csütörtök, 11.30 – 13.00
Kredit: 2
Kód:

A szeminárium rövid leírása

Követelmények

Tematika
Aiszkhülosz: Oreszteia; Leláncolt Prométheusz
Szophoklész: Antigoné; Oidipusz király
Euripidész: Hippolütosz; Ión; Iphigeneia Auliszban
Arisztophanész: Lüszisztraté; Nők ünnepe; Nőuralom
Menandrosz: Düszkolosz; A szamoszi lány
Plautus: Amphitruo; A perzsa
Terentius: Az élősdi; Az anyós
Seneca: Medea