Technika, médium, művészet (Dr. Fogarasi György)

Ajánlott teljesítés: 1. félév
Helyszín: fsz. 107. terem
Időpont:
csütörtök 14.00 – 15.30 (őszi félév)
Téma:
Az előadás általában vett technikafilozófiai kérdésekkel indul (a technológiai determinizmus problémája, a tekhné antik felfogása és modern újraértése, a felhalmozás logikája, ember és szerszám/gép kapcsolata), a nyelv- és médiaelmélet által felvetett problémák tárgyalásával folytatódik (test és médium, test és protézis viszonya, a nyelv mint szervezet/gép, a kommunikáció materialitása, az adatok és adathordozók kölcsönviszonya, az archívumok bizonytalan ontológiai státusza, a teletechnológiák kísérteties, diszlokalizáló működése), hogy végül a művészetek kérdésköréhez érkezve különös figyelmet szenteljen az „esztétikum” kategóriájának, leginkább pedig annak, ahogy ez a kategória a technika és a médium fogalmához viszonyul (a természet mint mechanizmus és mint technika, az esztétikai ítélet közvetettsége, a közvetítés artisztikussága, „artefaktualitások”).
Olvasmányok: lásd az Olvasmányok menüben.