Szöveg, kultúra, médium – Plautustól Petroniusig. Szemelvények a római irodalomból (Kasza Péter)

Helyszín: Móra-épület, XII-es terem
Időpont: kedd, 16.00 – 17.30
Kredit: 2
Kód: MAGIT021-1

A szeminárium rövid leírása
Az kurzus alapvető célja a római irodalom bizonyos területeinek mélyebb megismertetése, valamint azok hatástörténeti vizsgálata. A kurzus folyamán három nagyobb egységben tárgyalunk egy-egy korszakot, illetve műfajt egy vagy két meghatározó szerző művein  keresztül. Az első blokk a római irodalom kezdeteivel, a római komédiával, tágabb értelemben a római színjátszással foglalkozik, elsősorban Plautus művein keresztül, de kitekintéssel Terentius munkásságára is, valamint Plautus hatástörténetével (Moliere, Shakespeare vígjátékai). A második szakasz témája a római történetírás (Caesar, Sallustius, Livius, Tacitus), valamint az ő műveiket irodalmi nyersanyagként felhasználó későbbi szerzők (pl.: Shakespeare: Coriolanus). A harmadik egység az antik regénnyel foglalkozik, különösen a Petronius és Apuleius által képviselt latin regény sajátosságaival. Petronius utóéletét Fellini: Satyricon c. filmjén keresztül fogjuk vizsgálni.

Követelmények
A félév során három ZH-t írunk, mindig az egyes blokkok befejeztével. A ZH-k anyagát a kiadott irodalom vonatkozó részei, illetve az órán megbeszéltek képezik. A félévi jegy 70 %-át ZH-k eredményei teszik ki, a maradék 30%-ot az órai aktivitás befolyásolja.

Tematika
Szeptember 12. – Bevezető óra
Szeptember 19. – A római színjátszás
Szeptember 26. – Plautus: A hetvenkedő katona, Amphytruo, Ikrek
Október 3. – Molier: Amphytrion, Shakespeare: Tévedések vígjátéka
Október 10. – 1. zh
Október 17. – A római történetírás
Október 24. – Sallustius, Livius
November 7. – Shakespeare: Coriolanus és Livius
November 14. – 2. zh
November 21. – Az antik regény
November 28. – Petronius: Satyricon (Trimalchio lakomája)
December 5. – Fellini: Satyricon (film)
December 12. – 3. zh

Szakirodalom
Adamik Tamás: Római irodalom az archaikus korban. (Vonatkozó részek)
Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban. (Vonatkozó részek)
Adamik Tamás: Római irodalom az ezüstkorban. (Vonatkozó részek)
Michael von Albrecht: A római irodalom története I-II. (Vonatkozó részek)