Szöveg, kultúra, médium – Műfajok és mítoszok (Dr. Lázár István)

Helyszín: Móra épület, IX-es terem
Időpont: csütörtök, 08.15 – 09.45
Kredit: 2
Kód: MAGIT021-9

A szeminárium rövid leírása
A szeminárium célja, hogy az antik (és későbbi) irodalomban gyakran előforduló mitológiai utalásokat a hallgatók minél alaposabban megértsék, ezért a görög-római mitológia legfőbb istenalakjai, mondakörei szerepelnek a kurzus tematikájában. Fontos továbbá, hogy a hallgatók kellő tájékozottságra tegyenek szert a téma szakirodalmában és a könyvtárhasználatban, ezért a referátumokra történő felkészülés teljesen önálló, a kiegészítésekre az órákon kerül sor.

Követelmények
A szemináriumi jegy megszerzésének előfeltétele: referátum, valamint annak írásos változata (a benyújtás határideje december első hete), továbbá az órákon való aktív jelenlét.

Tematika
A világ teremtése, istennemzedékek, a világ korszakai
Az olümposzi istenek (Zeusz, Héra, Pallas Athéné, Aphrodité, Apollón, Arész, Héphaisztosz, Démétér, Hermész, Poszeidón, Dionüszosz, Hádész, Héraklész)
A trójai mondakör
A thébai mondakör
Az aranygyapjú (Iaszón és Médea)