Szöveg, kultúra, médium – Erósz a művészetekben (Dr. Kelemen Zoltán)

Helyszín: IX-es terem
Időpont: csütörtök, 13.00 – 14.30
Kredit: 2
Kód:

A szeminárium rövid leírása
Az erotika és a szexulaitás művészetekben való megjelenésének vizsgálata, elemzése.

Követelmények
A szemináriumi érdemjegyben 40% a referátum, 40% a házi dolgozat és 20% az órai aktivitás.

Olvasmánylista
1.    Héliodórosz: Sorsüldözött szerelmesek
2.    Thomas: Trisztán és Izolda
3.    Sir Thomas Malory: Arthur királynak és vitézeinek, a Kerek Asztal lovagjainak históriája: Második rész: Tristram könyvei: III-V.
4.    Jean Cocteau: Az örök visszatérés
5.    Trubadúrlíra
6.    Carmina Burana
7.    Carl Orff: Carmina Burana
8.    Szibilla királynő édene (Középkori francia szerelmi történetek)
9.    Az Ezeregyéjszaka meséi: Sahrijár király és Sahrazád; A teherhordó és a három lány története; Ghánim ibn Ajjúbnak, a szerelem megszállott rabjának a története; ‛Umar ibn an-Nu‛mán király és fiai, Sarkán és Dau al-Makán története; A szemetes és az előkelő dáma története; ‛Ali Sár és Zumurrud története; Dzsubajr ibn ‛Umajr és Budúr úrnő története; A jemeni férfi és hat rablánya; Al-Mutavakkil kalifa és Mahbúba, a rablány története; Wardán, a mészáros története az asszonnyal és a medvével; A királylány és a majom története; Unsz al- Wudzsúd és a vezír lánya, al-Ward fí’l-Akmám története; Abu Nuvász története a három fiúval meg a kalifával; ‛Abd Allah ibn Ma‛mar története a baszrai férfiúval és annak rablányával; Az ‛Uzdra törzs szerelmeseinek története; A jemeni vezír és testvéröccse története; Az iskolás szerelmespár története; Hárún ar-Rasíd és Zubejda úrnő fürdőbeli története; Musz‛ab ibn az-Zubajrnak és ‛Áisának, Talha lányának története; Hárún ar-Rasíd és a két rablány története; Hárún ar-Rasíd és a három rablány története; Di‛bil al-Khuzá‛í története az úrhölggyel és Muszlim ibn al-Valíddal; A három boldogtalan szerelmes története; A Tajj törzsbéli szerelmesek története; Az eszeveszett szerelmes története; A nemek vetélkedéséről való történet; A két nő és szerelmeseiek története; Az asszonyok álnoksága és csalafintasága, avagy a király, a fia, a kegyencnő és a hét vezír története; Hind, an-Nu‛mán lánya és al-Haddzsádzs története; Az ‛Uzdra törzs szerelmeseinek története; A beduin és hű felesége története; A baszrai szerelmesek története; A moszúli Iszháq és az ördög története; A medinai szerelmesek története; Ardasír és Haját an-Nufúsz története; Maszrúr és Zain al-Mavászif története; Núr ad-Dín és Marjam, az övkészítőnő története; Ibráhím és Dzsamíla története; Qamar az-Zamán és az aranymíves feleségének története;
10.    Boccaccio: Dekameron: I. nap 5. novella; II. nap 7., 10. novella; III. nap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. novella; IV. nap 1., 2., 3., 5., 9., 10. novella; V. nap 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. novella; VI. nap 7. novella; VII. nap 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. nap; VIII. nap 1., 2., 4., 8.; IX. nap 2., 6., 10.; X. nap 10. novella. Corbaccio.
11.    Janus Pannonius: Epigrammák
12.    W. Shakespeare: Rómeó és Júlia; Troilus és Cressida; Szentivánéji álom;
13.    Pajkos énekek
14.    Kóka Rozália: Egy asszony két vétkecskéje
15.    Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Tündérvölgy; A Délsziget
16.    Boris Vian: Tajtékos napok

Szakirodalom
Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.; Képek és jelképek; Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok; Misztikus születések. Tanulmány néhány beavatástípusról; A szerelem kertjében; Erósz a folklórban
Georges Bataille: Az erotika
Georg Simmel: A kacérság lélektana
Michel Foucault: A szexualitás története I-III.
Roland Barthes: S/Z; Beszédtöredékek a szerelemről; Sade, Fourier, Loyola
Kierkegaard: Mozart Don Juanja; Az ismétlés
José Ortega y Gasset: A szerelemről
Sigmund Freud: A szexualitás a neurózisok kórtanában; Három értekezés a szexualitás elméletéről; A narcizmus bevezetése; Túl az örömelven; A nőiség;
C. G. Jung: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről
Nádas Péter: Az égi és földi szerelemről