Szöveg, kultúra, médium – Elméletek a színházól (Dr. Kürtösi Katalin)

Helyszín: IX-es terem
Időpont: csütörtök, 08.00 – 09.30
Kredit: 2
Kód:

Követelmények
A szemináriumi érdemjegyben 60% a referátum szerepe, további 40% a vita során tanusított aktivitásé.

Tematika
Szeptember 14. – Bevezető előadás
Szeptember 21. – Arisztotelész: Poétika; Szophoklész: Oidipusz király
Szeptember 28. – L. Castelvetro Arisztotelész forditása – Ariosto: Az elcseréltek
Október 5. – Az angol reneszánsz I. – Shakespeare: Szentivánéji álom
Október 12. – Az angol reneszánsz II. – Shakespeare: A vihar
Október 19. – A spanyol barokk – Lope de Vega: Sevilla csillaga
Október 26. – A francia klasszicizmus – Corneille: Cid
November 9. – A naturalizmus – Strindberg: Júlia kisasszony (előszó is!)
November 16. – A költői dráma – T. S. Eliot esszék; Gyilkosság a székesegyházban
November 23. – Az ‘eltávolitás’ – Brecht: Koldusopera, Mahagonny utószó
November 30. – P. Brook: Az üres tér
December 7. – P. Brook video
December 14. – Összegzés

Szakirodalom
A színház világtörténete
Képes színháztörténet
Színháztörténeti képeskönyv
E. Fischer Lichte: A dráma története