SzöSzövegek között 17. (2013)vegek között 17. (2013)
Sorozatszerk. Fried István, szerk. Fried István, Kovács Flóra, szerk. munkatársa, technikai szerk. Pál Katalin

 

Készült az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány doktori alprogram keretei között, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetével és Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájával együttműködve.

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Pál Katalin a folyóirat szerkesztők munkatársa és technikai szerkesztő feladatait a program keretében végezte.

Comments are closed.