Szövegek között 13. (2009)

Szövegek között – Among Texts  13. (2009)
(Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok)
Szerk. Fried István, Kovács Flóra, Lengyel Zoltán, a szövegeket gondozta: Monáth Gábor, Gyimesi Tímea

Készült az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány doktori alprogram keretei között,
a kari TÁMOP támogatásával.

Comments are closed.

Previous Post
«