Színháztörténet BA specializáció

A szakirány a színházi előadás elemzéséhez, valamint a drámák értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani oly módon, hogy egy tömör kronológiai áttekintés után a huszadik századi fontosabb irányzatokat mutatja be. Ezen belül kitér az avantgárd mozgalmak színházi és drámai leképeződésére, kínál kurzusokat a társtudományok és társművészetek köréből, szisztematikus drámaelemzéseket, és megismertet a színházi előadás létrejöttének legfontosabb feltételeivel. A képzés történet- és elméletközpontú, de szerepelnek gyakorlati jellegű foglalkozások is. A képzés felvételekor hasznos, ha a hallgató már vett részt színházi munkában (pl. diák-színjátszó körben, szavalóversenyen), továbbá előny, ha legalább egy idegen nyelven tud olvasni.

További információ: Kürtösi Katalin, kurtosi@hung.u-szeged.hu; Jászay Tamásjaszaytamas@gmail.com