csakdisz
csakdisz
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
csakdisz
csakdisz
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
tel.: +36-62-544-387, fax: +36-62-544-244
kompara@hung.u-szeged.hu
PhD-hallgatók


Összehasonlító Irodalomtudomány PhD - jelenlegi hallgatók

Ahmed Joudar 

Kutatási terület: posztkoloniális elméletek, száműzetés, migráció, orientalizmus, Edward Said 

E-mail: ahmedjobori@gmail.com 

Szoba: 0130 (Főépület)

 Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint 


Kiss Fruzsina 

Kutatási terület: a groteszk a 18-19. századi angol irodalomban 

E-mail: fruzsinakiss90@gmail.com 

Szoba: 0130 (Főépület) 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint 


Mészáros Enikő 

Kutatási terület: Roberto Bolaño, chilei irodalom, Pinochet-diktatúra 

E-mail: enik.meszaros@gmail.com 

Szoba: 0130 (Főépület) 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint 


Steinbachné Bobok Anna 

Kutatási terület: Karel Čapek, műfordítás 

E-mail: anna.bobok.steinbach@gmail.com 

Szoba: 0130 (Főépület) 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint


Szőke Dávid Sándor 

Kutatási terület: a modernista és a háború utáni angol irodalom, Iris Murdoch 

E-mail: beszelo86@gmail.com

Szoba: 0130 (Főépület)

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint


Barış Yılmaz 

Kutatási terület: posztmodern, a kulturális identitások reprezentációja a kortárs irodalomban 

E-mail: baris_yilmaz@hacettepe.edu.tr

Szoba: 0130 (Főépület) 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerintÖsszehasonlító Irodalomtudomány PhD - korábbi hallgatók

Andrási Dorottya (Petrarca: Africa)
Bacsa Gábor (társművészetek, primitivitás, naivitás)
Békés Izabella (Neoavantgárd, Szentjóby Tamás)
Bocsor Péter (minimalizmus)
Buchholcz Norbert ([kollektív] identitás és emlékezet az irodalomban, Jurek Becker szövegei)
Domokos Johanna (lapp költészet)
Éles Árpád (Paul Klee költészete, naivitás)
Fabulya Andrea (francia szimbolizmus)
Farkas Anikó (Ionesco)
Farkas Zsolt (pszichoanalízis)
Fogarasi György (romantika és dekonstrukció)
Fürth Eszter (tele-regények)
Gyulai Zoltán (textualitás és térbeliség)
Gyuris Gergely (drog és irodalom)
Hártó Gábor (Esterházy)
Hegyi Pál (Paul Auster: New York trilógia)
Hódosy Annamária (Shakespeare és a metafikció)
Horváth Ágnes (Dosztojevszkij: A félkegyelmű)
Jászay Tamás (színház)
Kakuszi Béla Péter (Márai és a német irodalom)
Kanizsai Ágnes (lovagvilág és szubjektivitás Sir Thomas Malory és T. H. White szövegeiben, az Artúr-mondakör (poszt)modern átvételei)
Karácsonyi Zsolt (román és magyar dráma)
Kovács Flóra (kisebbségi elméletek, színházelméletek)
Lanczkor Gábor (XX. századi magyar képleíró versek)
Lengyel Zoltán (irodalom és büntetés-végrehajtás)
Lövétei Lázár László (magyar-román kapcsolatok)
Müllner András (neoavantgárd, Erdély Miklós)
Nagy Fruzsina (félelem és térpoétika, kép és szöveg kapcsolata William Blake művészetében)
Orbán János Dénes (Borges magyarul és románul)
Orcsik Roland (kortárs délszláv irodalom)
Pál Katalin (komikumelmélet)
Puskás Dániel (halál és irodalom: Akárki, haláltánc, alvilágjárás)
Sághy Miklós (irodalom és film: Mándy, Mészöly)
Sántha Attila (populáris kultúra)
Sárközy Bence (rémtörténet)
Schlachtovszky Csaba (Don Quijote alakja a világirodalomban)
Szabó Gábor (Borges)
Szabó István Zoltán (Steve) (technicitás az irodalomban (sci-fi, cyberpunk irodalom), technikaelméletek, dekonstrukció)
Takács Ágnes (gyermek- és ifjúsági színház)
Tóth Ákos (Tandori)
Varga Anikó (modern déli szláv irodalmak)
Vigh Imre (Krúdy Gyula Habsburg-ábrázolásai, Krúdy szövegeinek intertextuális vonatkozásai, századfordulós modernség)
Zanin Éva (irodalom és divat)

A megvédett értekezések listáját lásd a Kiadványok menüben.