Összehasonlító Irodalomtudomány PhD alprogram

Képzés

Általános tudnivalók

A 4 éves Összehasonlító Irodalomtudomány doktori programot az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék kínálja az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretein belül. A program alapváltozata magyar nyelvű, de a külföldi hallgatók számára létezik angol nyelvű változat is. A megszerzendő kreditek száma 240 (vagyis félévenként 30 kredit teljesítendő). A képzés mindig szeptemberben indul.

Legfőbb tárgyunk a világirodalom és annak kritikai hagyománya, de tágabb művészeti, kulturális, mediális és társadalmi kérdéskörök is megjelennek a programban.

Tanterv

Hallgatóinknak az első két év során különféle történeti és elméleti tárgyú műhelyszemináriumokat kínálunk. Emellett disszertációs szemináriumokra járnak saját témavezetőjükhöz, valamint egyéb, választott szemináriumokat teljesítenek.

A képzés második felében nem kell már több kurzust teljesíteni, mivel a hangsúly az egyéni kutatómunkára esik. A hallgatók ugyanakkor minden félévben tarthatnak egy BA szintű szemináriumot a kutatási témájukból. A képzés önálló kutatásra ösztönöz, és elősegíti az előadói és fogalmazási készségek magas fokra fejlesztését. A képzés elvégzésének feltétele bizonyos számú publikáció és prezentáció teljesítése az adott kutatási területen.

További információk a program hálótervében és részletes leírásában.

Témák és témavezetők

A kutatási témák között a világirodalom és annak kritikai hagyománya mellett szerepel a retorika, esztétika, kép-szöveg viszonyok, színháztudomány és performancia-kutatás, kultúratudomány, interkulturalizmus, kisebbségi és migráns irodalmak, közép- és kelet-európai irodalmak, az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmi és kulturális sokfélesége, posztkoloniális kritika, valamint a kritikai elmélet, mely az irodalomtudomány politikai és gazdasági vetületeitől az ideológiaelméleten át az erőszak és a terror elméleti diskurzusára vagy az ember-állat viszonyokra is kiterjed.

A témák és témavezetők felsorolását lásd itt.

Tájékoztató

Az egyetemi épületekről, könyvtárakról, fontosabb honlapokról, elektronikus platformokról és a képzéssel kapcsolatos dokumentumokról lásd tájékoztatónkat.

Elhelyezkedési lehetőségek

Akik összehasonlító irodalomtudományból szereznek doktori (PhD) fokozatot, elhelyezkedhetnek kutatóhelyeken vagy felsőoktatási intézményekben, de munkát vállalhatnak kiadóknál, irodalmi folyóiratoknál, színházak vagy fesztiválok szervezőiként, nemzetközi kulturális és oktatási szervezeteknél, a kreatív és kulturális iparban, az országos vagy helyi adminisztrációban, vagy a diplomácia területén.

Felvételi

Ki jelentkezzen?

Olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekelnek a kortárs irodalom és kultúra fejleményei és kihívásai, az irodalmi és kulturális örökség világszerte, valamint általában a nyelvek. Előnyt jelent az irodalomtudományi (vagy irodalomtudományt is magában foglaló) mesterszakos diploma, vagy a nyelvi, filozófiai, kultúratudományi, színház- és filmtudományi, vagy fordítói diploma, az OTDK-n elért helyezés, valamint az igazolt publikációk és prezentcációk. Különösen fontos több nyelv (köztük az angol) legalább középfokú (B2) ismerete.

Követelmények

Mesterszakos diploma irodalomból vagy modern nyelvből (vagy bármely olyan területről, amely a megjelölt kutatási témához kapcsolódik), legalább egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga.

Eljárás

1) Jelentkezés (április-május).

2) Szóbeli felvételi (június).

3) Eredmények (július).

Kapcsolat

További információért kérjük keresse a képzés felelősét (Fogarasi György, fogarasi@hung.u-szeged.hu).