Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány MA speciális képzés

Az MA szintű képzés 3 féléven keresztül, félévenként 4 kurzust foglal magában, összesen 40 kredit értékben.

A képzés 5 tantárgyból áll:
1) Nyelv, szöveg, irodalom I-II. (1 előadás és 1 szeminárium)
2) Irodalom és társművészetek I-II. (1 előadás és 1 szeminárium)
3) A kultúra intézményei I-II. (1 előadás és 1 szeminárium)
4) Technika, médium, művészet I-II. (1 előadás és 1 szeminárium)
5) Műhely I-II. (2 szeminárium)
6) Kritikai elméletek I-II. (1 előadás és 1 szeminárium)

A részleteket lásd a tantervben.

További információ: Tóth Ákos; tothakosjanos@gmail.com