Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány MA speciális képzés

Az MA szintű képzés 3 féléven keresztül, félévenként 4 kurzust foglal magában, összesen 40 kredit értékben.

A képzés a hasonló elnevezésű BA specializáció keretében folytatott tanulmányok elmélyítésére ad lehetőséget, de olyan hallgatók számára is hasznos tudást és teljesíthető követelményeket kínál, akik más előképzettséggel rendelkeznek. A képzés lényegében négy területet ölel fel: irodalom, művészet, média, kultúra. Ekként annak a növekvő igénynek kíván eleget tenni, hogy az irodalmi szövegeket ne pusztán más irodalmi szövegek társaságában tanuljuk meg olvasni, s ne is csupán más művészi ábrázolásmódok kontextusában kezeljük, hanem egy tágabb kulturális térben vegyük szemügyre. Sőt, hogy e kulturális tér értelmezésekor bátran és hatékonyan alkalmazzuk az irodalmi elemzés módszereit és technikáit. A képzés eredményeként a hallgatók a „kulturális írástudás” (cultural literacy) alapkészségét fejleszthetik tovább, melynek révén fokozottan képesek kulturális jelenségeket kritikus szemmel „olvasni”, továbbá képesek arra, hogy álláspontjukat meggyőzően, érvelő és élvezhető formában adják elő. Ekként alkalmassá válnak arra, hogy a témában PhD szintű tanulmányokat folytassanak egy későbbi oktatói-kutatói karrier céljából, de arra is, hogy a munkaerőpiac számos más területén is megállják a helyüket, az állami és a civil szektorban, a versenyszférában és nonprofit szervezeteknél egyaránt − minden olyan poszton, ahol jó elemző- és fogalmazókészségre, korszerű, nemzetközi szemléletmódra, s nem utolsó sorban kreatív és kritikus beállítottságra van szükség.

A részleteket lásd a tantervben.

További információ: Tóth Ákos; tothakosjanos@gmail.com