PhD-hallgatók

Összehasonlító Irodalomtudomány PhD – jelenlegi hallgatók

Steinbachné Bobok Anna
Kutatási terület: Čapek prózája, fordítás, állatok
E-mail: anna.bobok.steinbach@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Mészáros Enikő
Kutatási terület: latin-amerikai irodalmak, XX. századi chilei költészet
E-mail: enik.meszaros@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Szőke Dávid Sándor
Kutatási terület: háború utáni angol irodalom, holokauszt, trauma, társadalmi nemek, Iris Murdoch
E-mail: beszelo86@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Ahmed Joudar
Kutatási terület: Posztkolonializmus, multikulturalizmus, migráció
E-mail: ahmedjobori@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Barış Yilmaz
Kutatási terület: (posztmodern) török irodalom, identitáskonstrukciók
E-mail: bryilmaz34@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Fritz Gergely
Kutatási terület: színház és múltreprezentáció; emlékezet- és történetelméletek
E-mail: fritz.gergely91@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Ziad Mohammad Abu Shelheh Ala’mat
Kutatási terület: Dráma-adaptáció és politika
E-mail: shalhahziyad@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Szmeskó Gábor 
Kutatási terület: Pilinszky János életművének misztika szempontú olvasata
E-mail: gabor@szmesko.hu
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Jancsovics Klaudia
Kutatási terület: Videojátékok, narratológia
E-mail: jancsovicsklaudia@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Elahe Mousavian
Kutatási terület: A gyermekirodalom politikája
E-mail: elahemousavian@yahoo.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Houssem Hamrouni
Kutatási terület: politikai disztópiák az animékben és az irodalomban
E-mail: houssemhamrouni1@gmail.com
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint

Összehasonlító Irodalomtudomány PhD – korábbi hallgatók

Andrási Dorottya (Petrarca: Africa)
Bacsa Gábor (társművészetek, primitivitás, naivitás)
Békés Izabella (Neoavantgárd, Szentjóby Tamás)
Bocsor Péter (minimalizmus)
Buchholcz Norbert ([kollektív] identitás és emlékezet az irodalomban, Jurek Becker szövegei)
Domokos Johanna (lapp költészet)
Éles Árpád (Paul Klee költészete, naivitás)
Fabulya Andrea (francia szimbolizmus)
Farkas Anikó (Ionesco)
Farkas Zsolt (pszichoanalízis)
Fogarasi György (romantika és dekonstrukció)
Fürth Eszter (tele-regények)
Gyulai Zoltán (textualitás és térbeliség)
Gyuris Gergely (drog és irodalom)
Hártó Gábor (Esterházy)
Hegyi Pál (Paul Auster: New York trilógia)
Hódosy Annamária (Shakespeare és a metafikció)
Horváth Ágnes (Dosztojevszkij: A félkegyelmű)
Jászay Tamás (színház)
Kakuszi Béla Péter (Márai és a német irodalom)
Kanizsai Ágnes (lovagvilág és szubjektivitás Sir Thomas Malory és T. H. White szövegeiben)
Karácsonyi Zsolt (román és magyar dráma)
Kiss Fruzsina (angol romantika, kísértetelméletek, pszichoanalízis)
Kovács Flóra (kisebbségi elméletek, színházelméletek)
Lanczkor Gábor (XX. századi magyar képleíró versek)
Lengyel Zoltán (irodalom és büntetés-végrehajtás)
Lövétei Lázár László (magyar-román kapcsolatok)
Müllner András (neoavantgárd, Erdély Miklós)
Nagy Fruzsina (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében)
Orbán János Dénes (Borges magyarul és románul)
Orcsik Roland (kortárs délszláv irodalom)
Pál Katalin (komikumelmélet)
Sághy Miklós (irodalom és film: Mándy, Mészöly)
Savita Gaur (Hajnóczy Rózsa, indiai irodalom)
Sántha Attila (populáris kultúra)
Sárközy Bence (rémtörténet)
Schlachtovszky Csaba (Don Quijote alakja a világirodalomban)
Szabó Gábor (Borges)
Szabó István Zoltán (Steve) (technicitás az irodalomban (sci-fi, cyberpunk irodalom), technikaelméletek, dekonstrukció)
Takács Ágnes (gyermek- és ifjúsági színház)
Tóth Ákos (Tandori)
Varga Anikó (modern déli szláv irodalmak)
Vigh Imre (Krúdy Gyula Habsburg-ábrázolásai)
Zanin Éva (irodalom és divat)

A megvédett értekezések listáját lásd a Kiadványok menüben.