Dr. habil. Fogarasi György (PhD), tanszékvezető egyetemi docens

fogarasi_gyorgyProgramvezetés: Világirodalmi modul (Magyar szak OT-BA-MA), Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány PhD, Comparative Literature and Culture PhD
Oktatási / kutatási terület: irodalomelmélet és kritikai elmélet; klasszikus és modern retorikai gondolkodás; 18. századi esztétika; (poszt)romantikus irodalom és filozófia
E-mail: fogarasi@hung.u-szeged.hu
Munkahelyi telefon: (62)-544-828
Szoba: 0130 (Főépület)
Fogadóóra: szerda 12:00-13:00
Személyes anyagok: Önéletrajz Publikációk