Kiadványok

Könyvsorozatok

et al. – kritikai elmélet online (sorozatszerkesztő: Fogarasi György)

Szövegek között (sorozatszerkesztő: Fried István)
(a sorozat 2012-től online formában működik tovább diákköri portálunkba integráltan, ahol néhány korábbi kötet is elérhető)
Szövegek között XX. (2016)
Szövegek között XIX. (2015)
Szövegek között XVIII. (2013)
Szövegek között XVII. (2013)
Szövegek között XVI. (Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika) (2011)
Szövegek között XV. (Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok) (2010)
Szövegek között XIV. (2009)
Szövegek között XIII. – Among Texts (2009)
Szövegek között XII. (Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány) (2008)
Szövegek között XI. (Ismét a komparatív megérétésről) (2007)
Szövegek között X. – Among Texts (Studies in Modern Philology and Theory of Literaure) (2006)
Szövegek között IX. (Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből) (2005)
Szövegek között VIII. Sághy Miklós – Tóth Ákos: Az újmagyar dal (Kortárs lírakritika) (2004)
Szövegek között VII. (Irodalomelméleti tanulmányok) (2003)
Szövegek között VI. (Fejezetek a világirodalom köréből) (2002)
Szövegek között V. (Fejezetek a mai magyar irodalomból) (2001)
Szövegek között IV. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (2000)
Szövegek között III. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (1999)
Szövegek között II. (Irodalomelméleti és -történeti tanulmányok) (1997)
Szövegek között (Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet köréből) (1994)

Monarchia-kötetek (sorozatszerkesztő: Fried István)

Österreichisch-ungarisch-mitteleuropäische literarisch-kulturelle Begegnungen (2003)
Lelkek a pányván (2002)
Lélektől lélekig (Osztrák-magyar-közép-európai összefüggések) (2000)
Fried István (szerk): Frantisek Palacký kétszáz éve (1798-1998) (1998)
(B)irodalmi álmok – (B)irodalmi valóság (1998)
Fried István: East-Central-European Literary Studies (1997)
Töprengések Kundera ‘szépséges szép üveggolyó’-járól (1997)
A ‘szükséges népszövetség’ a művelődés történetében (1996)
‘Azok a szép napok’ (Tanulmányok a Monarchiáról) (1996)
Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában (1995)
Fried István: Ostmitteleuropäische Studien (1994)
Magyarok Bécsben – Bécsről (1993)
A Monarchia a századfordulón (1991)
Monarchia-karnevál az irodalomban (1989)

Interkulturalizmus-kötetek (sorozatszerkesztő: Kürtösi Katalin)

Kürtösi Katalin – Thomas Bremer (szerk.): Serta Musarum (Essays in Honor of István Fried) (2006)
Kürtösi Katalin – Thomas Bremer (szerk.): Borders – Nations – Contacts: Cultures in Europe and the Americas (2003)
Fried István – Kürtösi Katalin (szerk.): A kultúraköziség dilemmái (Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának megünneplésére) (1999)

 

Komparatisztikai tanulmánykötetek

Ármeán Otília – Kürtösi Katalin – Odorics Ferenc – Szörényi László (szerk.): Serta Pacifica (Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára) (2004)
Fried István (szerk.): Utak a komparatisztikában (1997)
Kürtösi Katalin – Pál József (szerk.): Celebrating Comparativism (1994)
Fried István (szerk.): Antik és posztmodern (Irodalomtudományi és -elméleti tanulmányok) (1994)
Fried István (szerk.): A komparatisztika kézikönyve (1987)

 

PhD-értekezések

Karácsonyi Zsolt: A tér játékai (A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban) (2009)
Huba Márk: Test-referencialitás (Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához (2009)
Wenner Éva: Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában (2007)
Sághy Miklós: A fény retorikája (A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban) (2006)
Fogarasi György: Angol nekromantika: ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben (2004)
Farkas Zsolt: Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez (2003)
Hódosy Annamária: Shakespeare meta-szonettjei (2002)
Müllner András: Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai ― Erdélyi Miklós (2002)
Domokos Johanna: A lapp költészet fordítás-szemiotikai elemzése (2001)
Kakuszi Béla Péter : Márai és a német irodalom (2001)
Kelemen Zoltán: Mitizáció és demitizálás Krúdy Gyula műveiben (2001)
Andrási Dorottya: Francesco Petrarca: AFRICA (2000)
Horváth Ágnes: A regényforma áttörése (Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij: A félkegyelmű c. regényében) (2000)
Szabó Gábor: Hiány és jelenlét: Borges-szövegek értelmezése (2000)