Irodalom és múzeum (Tóth Ákos)

Téma: Múzeumba mindenki jár. Természetesen az írók is. Az átlaglátogatóktól annyiban különböznek, hogy reakcióik, észrevételeik, véleményük vendégkönyvi adatként nem csak az intézménytörténet, majd a felejtés része lesz, hanem mint irodalmi alkotások, értekező művek, abba a kulturális folyamatba-kontextusba jutnak vissza, melynek egyik legfontosabb hitelesítő, kanonizációs intézménye, tere és funkciója maga a múzeum. A szemináriumon a ’múzeum’ összetett fogalmával ismerkedünk meg. Általános elméleti vetületben éppúgy megvizsgáljuk a gyűjtés e modern formáját, mint az irodalommal, más művészetekkel fenntartott kölcsönviszonyaiban. Az órákon egy-egy alapvető, a múzeumi paradigmát tárgyaló elméleti tanulmány mellett mindig egy szépirodalmi-művészi (film, képzőművészeti alkotás stb.) megközelítés is előtérbe kerül. A múzeumjáró, szemlélődő, értelemalkotó, képolvasó ’ember’, a modern entellektüel eszméje és hozzárendelt kultikus színhelye, a múzeum, így feltehetően egyszerre szembesít egy-egy konkrét műalkotás értékvilágával és egy korszak, szemléletmód gyakorlati működésével, kultúraalkotó stratégiáival.
Helyszín: XII. terem (Móra-épület)
Időpont: szerda 12:00-13:30