I. szigorlat (3-5. félév)

3. félév: Középkor, reneszánsz

Kötelező primér olvasmányok

Akárki című dráma (in Akárki című kötet)
DANTE: Isteni színjáték (Pokol 1, 2, 5, 10, 15, 26, 34; Purgatórium 1, 17, 30, 32; Paradicsom 1, 2, 33); Az új élet
PETRARCA: Daloskönyv (Európa Kiadó, 1967) I, VII, XX, XXVII, XXXV, LIII, XCII, CXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CLXXX, CXCII, CCCLXCI; Secretum; De ignorantia
BOCCACCIO: Dekameron: Kerettörténet, I/1., II/5, III/9, IV/5, V/9, VI/4, VII/9, VIII/3, IX/2, X/3.
MORUS: Utópia
VILLON: Nagy Testamentum (ford. Vas István)
SHAKESPEARE: III. Richárd, Szentivánéji álom, Hamlet, A vihar


Kötelező szekundér olvasmányok

BENEDEK András: Misztérium, mirákulum, moralitás és a mai színjáték (utószó az Akárki c. kötethez)
PÁL József: Silány időből az örökkévalóba: az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa
Mihail BAHTYIN: Az olasz reneszánsz
GÉHER István: Shakespeare olvasókönyv


4. félév: Barokk, klasszicizmus, felvilágosodás

Kötelező primér olvasmányok

CERVANTES: Don Quijote
Lope DE VEGA: A kertész kutyája
CALDERÓN: Az élet álom
CORNEILLE: Cid
RACINE: Phaedra (a szerzői előszó is!)
MOLIÈRE: A fösvény
DEFOE: Robinson Crusoe
SWIFT: Gulliver utazásai
GRAY: Elégia egy falusi temetőben (Klasszikus angol költők I.)
MONTESQUIEU: Perzsa levelek
VOLTAIRE: Candide, A vadember, Mikromegasz
ROUSSEAU: Vallomások
DIDEROT: Rameau unokaöccse
SADE: Justine
GOETHE: Faust I-II
SCHILLER: Ármány és szerelem


+ a szemelvények az alábbi kötetekből:

BÁN Imre: A barokk
KLANICZAY Tibor: A manierizmus
RÓNAY György: A klasszicizmus
BARÓTI Dezső: A rokokó
WÉBER Antal: A szentimentalizmus


Kötelező szekundér olvasmányok

BÁN Imre: A barokk (bevezető tanulmány)
KLANICZAY Tibor: A manierizmus (bevezető tanulmány)
RÓNAY György: A klasszicizmus (bevezető tanulmány)
PÁL József: A neoklasszicizmus poétikája
WÉBER Antal: A szentimentalizmus (bevezető tanulmány)
KÖPECZI Béla: A francia felvilágosodás


5. félév: XIX. század I.

Kötelező primér olvasmányok

August Wilhelm SCHLEGEL – Friedrich SCHLEGEL: 116. és 206. Athenäum töredék
Friedrich SCHLEGEL: Kritikai töredékek, Az érthetetlenségről
NOVALIS: Töredékek, Himnuszok az éjszakához
HOFFMANN: Brambilla hercegnő
HÖLDERLIN: Hüperión, Hüperión sorsdala
KLEIST: A gondolatok fokozatos kialakulásáról beszéd közben, Kohlhaas Mihály, A chilei földrengés
CHAMISSO: Schlemihl Péter
WORDSWORTH: Szemrehányás és felelet, Visszaadva a kölcsönt, Sorok a tinterni apátság fölött
COLERIDGE: A Kubla kán elé írt prózaszöveg, Az államférfi kézikönyve: Szimbólum és allegória, Biographia Literaria: XIII. és XIV. fej., Az eolhárfa, Kubla kán, Sírfelirat
BYRON: Don Juan (Ajánlás, Első ének: I-XVII.)
P. B. SHELLEY: Wordsworthhöz, Mont Blanc, Óda a nyugati szélhez
Mary SHELLEY: Frankenstein
KEATS: Óda egy csalogányhoz, Óda egy görög vázához, Föltehetőleg Fanny Brawne-hoz írott sorok
POE: A holló, A Maelström poklában, A Morgue utcai kettős gyilkosság
HUGO: A párizsi Notre-Dame
PUSKIN: Anyegin


Kötelező szekundér olvasmányok

HORVÁTH Károly: A romantika (bevezető tanulmány)