Rólunk

A tanszék…

Immár három évtizedes múltra visszatekintő tanszékünket története során mindvégig többféle irányultság jellemezte: komoly elkötelezettség mind a történeti, mind az elméleti kutatások mellett, hangsúlyos érdeklődés mind azirodalmi, mind a kritikai szövegek iránt. A komparatisztikának, úgy véljük, magában kell foglalnia mindezen törekvéseket, méghozzá nem elkülönülten, hanem együtt, egyazon kutatói-oktatói habitusban. Ez a többrétű figyelem, engedve a kor kívánalmainak, napjainkban látványos táguláson megy keresztül: az itt folyó munka már korántsem merül ki az irodalmi szövegek és kritikai kontextusuk összehasonlító vizsgálatában, hanem egyre láthatóbban a nyelvek és kultúrák közötti fordítás, a művészetek, médiumok és tudományágak közötti átjárhatóság igényével párosul. Az átjárások, átvitelek fontosságát gondoltuk kifejezni, amikor komparatisztikai tevékenységünk emblémájául a ‘komp’-ot választottuk. Tehát: üdvözlet a fedélzeten!

Tanszékünk multikulturális, multimediális érdeklődése lehetőséget ad diákjainknak, hogy friss szellemű kurzusokon, eleven vitákban csiszolhassák ki nézeteiket, s hogy az itt szerzett tudást ne csupán magyar szakos tanárként vagy professzionális bölcsészként, hanem a kulturális és gazdasági élet egyéb területein is kamatoztathassák, a kiadói munkától vagy a reklámszakmától a szervezési- és médiatevékenységeken keresztül a ‘diplomáciai’ érzéket igénylő közösségi munkakörökig. Hisszük, hogy végzett hallgatóink megállják a helyüket mindazon területeken, ahol megbecsülik a nemzetközi tájékozottságot, ahol díjazzák az írott és íratlan kultúra kritikus ‘olvasását’, az árnyalt véleményalkotást, s ahol a jó fogalmazó- és érvelőkészség is előnyt jelent. Felsőbb éves hallgatóink és doktoranduszaink előtt nyitva áll az út, hogy csatlakozva futó projektjeinkhez a legkülönfélébb interdiszciplináris és interkulturális kutatásokba fogjanak, s hogy eredményeiket – hazai vagy nemzetközi fórumokon – a szélesebb tudományos közvéleménnyel is megismertessék. A széles körű tájékozódást és nyilvánosságot nemzetközi kapcsolataink biztosítják. Ezekre épülnek ERASMUS-programjaink, melyek keretében évente több hallgatónk tanul külföldön.

 

Vázlatos történetünk

1974-1984: tanszékvezető: Vajda György Mihály (az AILC/IACL elnöke)
– tanszékalapítás, komparatisztikai kutatások elindítása

1984-1985: tanszékvezető: Kanyó Zoltán
– irodalomelméleti kutatások elindítása (a Studia Poetica c. periodika elindítása)

1985-1999: tanszékvezető: Fried István
– komparatisztikai szakkönyvek kiadása (Fried István: A komparatisztika kézikönyve; Pál Jószef és Vajda György Mihály: A világirodalom története évszámokban, A XX. századi irodalom kronológiájaSzimbólumtár)
– Fried István: Összehasonlító Irodalomtudomány specializáció, majd B szak, illetve PhD-képzés elindítása; a Monarchia-kötetek és a Szövegek között c. diákköri sorozat elindítása
– Kürtösi Katalin: Dráma- és Színháztudomány specializáció, valamint kanadisztikai képzés elindítása
– Odorics Ferenc: Irodalomelmélet specializáció és PhD-képzés elindítása; deKON-KÖNYVek c. sorozat elindítása

1999-2002: tanszékvezető: Odorics Ferenc
– irodalomelméleti kutatások fejlesztése

2002-2009: tanszékvezető: Szörényi László (az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója)
– Szörényi László: Neolatin Irodalom specializáció és PhD-képzés elindítása (2009-ben a neolatin tanszéki csoport szervezetileg elkerül a tanszékről)
– Odorics Ferenc: Filmelmélet és Filmtörténet specializáció elindítása (2004-ben az irodalomelméleti és filmes tanszéki csoport szervezetileg elkerül a tanszékről)
– az eddigi alapszintű képzések a ‘bolognai folyamat’ keretében fokozatosan megszűnnek, helyüket BA és MA szintű képzések foglalják el
– Kürtösi Katalin: Színháztörténet BA szakirány elindítása
– Fogarasi György: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány BA specializáció elindítása

2009-: tanszékvezető: Fogarasi György
– Fogarasi György: Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány MA szakirány elindítása
– Kürtösi Katalin: Színházkultúra MA szakirány elindítása