Elhunyt Tanszékünk Díszdoktora

Eva Kushner (1929-2023) az összehasonlító irodalomtudomány, az irodalomelmélet és a francia reneszánsz irodalom nemzetközileg elismert és tisztelt kutatója volt. Prágában született, családja a második világháború után Kanadában, Montreálban telepedett le, ő a nagyhírű McGill Egyetemen tanult, majd oktatott, később a Torontói Egyetemhez tartozó Victoria University elnöke és al-kancellárja volt (ez utóbbi minőségében Northrop Frye-t követte). Az 1970-es és 80-as években döntő szerepet játszott abban, hogy közép-európai irodalomtudósok bekapcsolódhassanak a diszciplína nemzetközi vérkeringésébe. Szoros barátságot ápolt Köpeczi Béla akadémikussal, továbbá tanszékünk alapítójával, Vajda György Mihállyal, több alkalommal tartott vendégelőadást egyetemünkön (a szünetekben Fried professzorral anyanyelvén beszélgetett); követte Pál József és Szőnyi György Endre munkásságát is.
Megtisztelő számomra, hogy Eva nem pusztán segítőkész kolléga, de az elmúlt négy évtized során közeli jó barát is volt: örökségét igyekszem folytatni, emléke nem halványul halála után sem. Nyugodjék békében! (Kürtösi Katalin)