Bevezetés a kultúratudományba (Dr. Török Ervin, Dr. Fogarasi György, Fürth Eszter)

Ajánlott teljesítés: 1. félév
Helyszín: IX. terem
Időpont:
kedd 12.00 – 13.30 (őszi félév)
Téma:

TE    A „kultúra” fogalma; a modern kultúrakutatás irányai; kultúramodellek

Elméletek
TE    Szemiotika, szemiológia (Saussure, Peirce, Jakobson)
TE    Archeológia és diskurzuselemzés (Foucault)
TE    Szociológia és médiaelmélet (Luhmann, Kittler)
TE    Nemiség és kultúra (Laqueur)
TE    Mítoszkritika (Barthes, Mitchell)

Témák
FE    Popularitás
FGY  Urbanitás
TE    Vizualitás
FGY  Teátralitás, performativitás
FGY  Ideológia

TE    Összefoglaló

Olvasmányok: lásd az Olvasmányok menüben