Antikvitás-kollokvium (1-2. félév)

1. félév: Antikvitás I.

Kötelező primér olvasmányok

HOMÉROSZ: Iliász, Odüsszeia
HÉSZIODOSZ: Munkák és napok
SZOPHOKLÉSZ: Antigoné, Oidipusz király
EURIPIDÉSZ: Hippolütosz
ARISZTOPHANÉSZ: Madarak
Görög költők antológiája
: ARKILOKHOSZ, SZAPPHÓ, ALKAIOSZ, THEOKRITOSZ


Kötelező szekundér olvasmányok

KAPITÁNFFY István – SZEPESSY Tibor (szerk.): Az ókori görög irodalom (vázlatos áttekintés)


2. félév: Antikvitás II.
 
Kötelező primér olvasmányok

PLAUTUS: A hetvenkedő katona
CATULLUS: 2, 3, 4, 5, 11, 13, 51, 64, 70, 85
VERGILIUS: 1. és 4. ecloga, Aeneis I, II, IV, VI, VII, VIII könyv
OVIDIUS: Átváltozások I. könyv; Szerelmek I. 1, 4, 5, 7, 9, III. 2, 9.
HORATIUS: 2. és 7. epodos; Ódák I. 1, 9, 11, 14, 22, 37, III. 3, 10, 14, III, 1, 3, 9, 30; Szatírák II. 5
TIBULLUS: I. 1, 3, 10
PROPERTIUS: I. 1, 19, II. 14, 16, III. 24
APULEIUS: Az aranyszamár
PETRONIUS: Satyricon


Kötelező szekundér olvasmányok

Michael von ALBRECHT: A római irodalom története I-II.