A XX. század és napjaink világirodalma (Dr. Kelemen Zoltán, Dr. Fried István)

Ajánlott teljesítés: 6. félév
Helyszín: Auditorium Maximum
Időpont: csütörtök 8.00 – 9.30 (tavaszi félév)
Téma: Az előadás áttekinti a XX. század elejétől napjainkig, a modernizmustól a posztmodernizmusig, a jelentős irodalmi, helyenként összművészeti, illetve esztétikai-bölcseleti irányokat, reprezentáns szerzők műveit véve alapul. Központi témák és fogalmak: tárgyköltészet, szimultaneizmus, képvers, paródia, irónia, kultúra, elidegenítés, montázs- kollázstechnika, leltárregény, metadráma, metaregény, anekdota, kis elbeszélés, karnevalizáció, tudatáram, szabad tudatáram szimuláció, abszurd, utópia, mese, krónika, folklorizálódás, pszichoanalízis, irónia, pastiche, metafizikus detektívregény, metafikció, mágikus realizmus, kreolizáció, posztkolonialitás, minimalizmus, emlékezet alapú esztétikák.

    – Bevezető előadás: modernizmus
    – Rainer Maria Rilke
    – Franz Kafka
    – Guillaume Apollinaire
    – Thomas Mann
    – Jaroslav Haąek, Karel Čapek
    – James Joyce, Thomas Stearns Eliot
    – Mihail Bulgakov
    – Albert Camus
    – Ivó Andrić, Miroslav Krleľa
    – Jorge-Luis Borges, Italo Calvino
    – John Barth, Thomas Pynchon
    – XX. századi dráma
    – Latin-amerikai irodalom

Olvasmányok: lásd az Olvasmányok menüben